Poradnik dla firm w kryzysie – Wojciech Rejewski
Poradnik dla firm w kryzysie

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – szybki sposób na wyjście z kryzysu

Ogólnokrajowy kryzys finansowy wywołany rozprzestrzenianiem się COVID-19 sprawił, że z dnia na dzień wiele firm stanęło na krawędzi bankructwa. Zdecydowana większość przedsiębiorców mierzy się z problemami, z którymi nie stykała się nigdy wcześniej. Obostrzenia, a w stosunku do niektórych branż czasowe ograniczenia prowadzenia działalności, znacząco utrudniają lub nawet uniemożliwiają funkcjonowanie przedsiębiorstw. W konsekwencji coraz więcej firm decyduje się na ogłoszenie upadłości. Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że zamiast upadłości, może wdrożyć jedno z postępowań restrukturyzacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Dla kogo uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to właściwa droga dla wyjścia z kryzysu finansowego dla przedsiębiorców. Dotyczy to zarówno dużych firm działających w formie spółek prawa handlowego, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Uproszczona restrukturyzacja zasadniczo nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dla tej kategorii podmiotów przewidziana jest instytucja upadłości konsumenckiej, w ramach której możliwe jest zawarcie układu. W konkretnych okolicznościach wdrożyć uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie mogła osoba prowadząca gospodarstwo rolne (nawet niewpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Stanie się tak w sytuacji, gdy rolnik w zauważalny sposób uczestniczy w obrocie gospodarczym, m.in. poprzez zawarte umowy kontraktacji lub sprzedaży produktów rolnych.

Uproszczona restrukturyzacja to postępowanie dla podmiotów już niewypłacalnych (które mają problem z bieżącą spłatą zobowiązań) lub zagrożonych niewypłacalnością (które w niedługim czasie będą miały problem z bieżącą spłatą zobowiązań). Bez znaczenia jest to, czy problemy finansowe wystąpiły z uwagi na pandemię COVID-19.

 

Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego do momentu otwarcia postępowania

W pierwszej kolejności niewypłacalna firma zawiera umowę z wybranym przez siebie doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie wykonywał funkcję nadzorcy układu. Następnie już we współpracy z nadzorcą układu przedsiębiorca przygotowuje zestawienie zobowiązań (bezspornych i spornych) oraz propozycje układowe skierowane do wierzycieli. Propozycje układowe to nic innego jak warunki, na jakich firma chce spłacać wierzycieli. W praktyce najczęściej stosuje się rozłożenie zaległości na raty, redukcję wysokości zobowiązań lub odroczenie płatności. Propozycje mogą zakładać podział wierzycieli na grupy (np. Grupa I – wierzyciele posiadający zobowiązania nieprzekraczające 5.000,00 złotych; Grupa II – wierzyciele posiadający zobowiązania przekraczające 5.000,00 złotych). Ważne jest, żeby propozycje były jednakowe dla wszystkich wierzycieli albo w razie podziału wierzycieli na grupy jednakowe dla wierzycieli z danej grupy.

Po przygotowaniu wstępnej dokumentacji niewypłacalna firma składa wniosek o publikację obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Moment ukazania się obwieszczenia to data otwarcia postępowania.

 

Skutki otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego co do zasady wiąże się z zawieszeniem toczących się wobec przedsiębiorcy postępowań egzekucyjnych. Od tego momentu wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego wobec niewypłacalnej firmy jest niedopuszczalne. Z chwilą otwarcia uproszczonej restrukturyzacji, spłata wierzycieli (z wyjątkiem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo np. w formie hipoteki) jest wstrzymana. To wszystko umożliwia firmie skoncentrowanie się na kwestii dla niej najistotniejszej – osiągnięciu porozumienia z wierzycielami.

Niezwłocznie po otwarciu postępowania, przedsiębiorca we współpracy z nadzorcą układu przedstawia wierzycielom karty do głosowania. Wierzyciele mogą zagłosować za układem, przeciwko układowi lub w ogóle nie oddać głosu. Układ jest przyjęty, jeżeli większość wierzycieli mających co najmniej dwie trzecie łącznej sumy zobowiązań zagłosuje za układem.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku o zatwierdzenie przyjętego układu do sądu. Zatwierdzenie układu przez Sąd jest ostatnim etapem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Dalej pozostaje jedynie terminowa spłata wierzycieli zgodnie z warunkami układu.

 

Skorzystać z uproszczonej restrukturyzacji można tylko jeden raz

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne staje się coraz bardziej popularne wśród firm w kryzysie. Jest to całkowicie zrozumiałe, gdyż otwarcie postępowania zapewnia natychmiastową ochronę przez czynnościami windykacyjnymi i egzekucyjnymi wierzycieli. Jednocześnie decyzja o wdrożeniu uproszczonej restrukturyzacji musi być odpowiednio przemyślana, a sam proces naprawy przedsiębiorstwa odpowiednio przygotowany. Ten rodzaj postępowania może być bowiem zastosowany wyłącznie jeden raz.

 

Wojciech Rejewski
doradca restrukturyzacyjny
radca prawny
www.rejewscy.pl

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015