30 mln Euro dla m.in. stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i kół gospodyń wiejskich

Ruszył konkurs dotacyjny, w którym o środki finansowe mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy koła gospodyń wiejskich. Budżet nowego programu dla organizacji społecznych Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wynosi 30 milionów Euro.

 

Dotacje będą przyznawane na działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Z myślą o konkursie i chętnych do ubiegania się o dotacje, w województwie warmińsko-mazurskim przygotowane zostały dwa spotkania informacyjne. Jedno z nich odbędzie się 27 lutego w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej. Na drugie organizatorzy zapraszają 2 marca do Kuźni Społecznej w Olsztynie.

 

Podczas spotkań organizatorzy opowiedzą o założeniach Programu i pierwszego konkursu dotacyjnego, a także o wyzwaniach związanych z obszarami wspieranymi przez Fundusz. Przedstawią inspirujące przykłady działań i odpowiedzą na pytania. Część spotkania będzie miała charakter warsztatowy, a przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli popracować nad wstępnymi pomysłami na projekty.

 

Organizatorem jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacjia im. Stefana Batorego. Spotkanie we współpracy z Urzędem Miasta Ełku oraz Bankiem Żywności w Olsztynie. Informacji organizacyjnych dotyczących spotkania w Ełku udziela Maciej Juchniewicz, Urząd Miasta Ełku – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 87 732 61 86, e-mai: m.juchniewicz@um.elk.pl. Informacji organizacyjnych dotyczących spotkania w Olsztynie udziela Dominika Patryucha-Sokół, tel. 510 172 320, e-mail: dominika.sokol@kuzniaspoleczna.pl. W sprawach dotyczących samego programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i założeń spotkania prosimy o kontakt z Marią Perchuć-Żółtowską, tel. 22 100 55 94, e-mail: perchuc@stocznia.org.pl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Reglu
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej plaży wiejskiej w Reglu, w gminie...
Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015