358 mln zł na wydatki, 29 mln zł deficytu – Znamy projekt budżetu na rok 2021

Prawie 358 mln zł na wydatki, około 329 mln zł przychodu i prawie 29 mln zł deficytu – znamy założenia przyszłorocznego budżetu miasta Ełku. Przez najbliższe tygodnie projekt dokumentu będzie analizowany przez radnych. W tym czasie rajcy również mają możliwość wnosić swoje uwagi i opinie dotyczące propozycji przyszłorocznego budżetu.

 

 

Przyjęcie budżetu zaplanowano do końca grudnia. Zaplanowane w dokumencie dochody sięgają 329,3 mln zł, z czego dochody bieżące to 305,4 mln zł, a dochody majątkowe wynieść mają 23,9 mln zł. Z kolei po stronie wydatków wpisano kwotę 358,2 mln zł, z czego 311,8 mln zł to koszty bieżące, a 46,4 mln zł przeznaczone ma być na wydatki majątkowo-inwestycyjne.

 

 

Planowane wydatki to m.in.: oświata i wychowanie – 122,7 mln zł; gospodarka komunalna, w tym gospodarka ściekowa, ochrona wód, gospodarowanie odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie miasta – 29,8 mln zł; transport publiczny, m.in. transport zbiorowy, utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, inwestycje – 28,6 mln zł.

 

 

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się m.in.: rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna; termomodernizacja budynków publicznych ełckich szkół i przedszkoli; rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku III etap; przebudowa zabytkowego budynku Sali sportowej na ul. Armii Krajowej i nadanie jej funkcji społecznych; zagospodarowanie terenu wokół jeziorka na os. Północ II; budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym; budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy DK 16/65 do granic miasta) oraz budowa ścieżki rowerowej na os. Jeziorna na odcinku wzdłuż ul. Kolbego, ul. Baranki do granic miasta Ełku – 1,77 km.

 

 

Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada deficyt w wysokości ponad 28,9 mln zł. Ma on zostać pokryty z emisji obligacji komunalnych – 28,8 mln zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych – 111 265 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

49 + = 58

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

59 − 50 =

Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (4/6)
Czwartą inwestycją drogową, która została zrealizowana w...
Powiat Ełcki Darmowe zajęcia dla uczniów i nauczycieli
Rusza akcja darmowych zajęć online dla uczniów i nauczycieli....
Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (3/6)
Kolejną inwestycją drogową, która została zrealizowana w...
Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (2/6)
Dziś prezentujemy drugą inwestycję drogową, która została...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015