40 tys. zł na czterech asystentów rodziny

40 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zatrudnienie czterech asystentów rodziny otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku. Pieniądze pomogą zapewnienić wsparcie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku dotację w wysokości 40 858 zł na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019″. Jest to kontynuacja działań ośrodka z lat poprzednich. Czterech kolejnych asystentów zatrudnionych ma zostać w tym roku.

 

Aktualnie ełcki MOPS zatrudnia 6 asystentów rodziny. Ich rolą jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie wypełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Zatrudnieni w ramach dofinansowania asystenci rodziny  pomagają  rodzinom nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny.

 

Ełcki „Program Asystent Rodziny” jest realizowany od 2012 r. przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Źródło: UM Ełku

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Zadbaj o swoje zdrowie
Zachęcamy kobiety do udziału w akcji ,,Chcę mieć pewność, że...
Powiat Ełcki Europejskie staże uczniów „Mechaniaka”
W Hiszpanii trwają właśnie zagraniczne staże zawodowe uczniów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Powiat Ełcki Volkswagen Grup Polska z ogromną karą
Ponad 120 milionów złotych kary nałożył Urząd Ochrony...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015