40 tys. zł na czterech asystentów rodziny

40 tys. zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zatrudnienie czterech asystentów rodziny otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku. Pieniądze pomogą zapewnienić wsparcie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku dotację w wysokości 40 858 zł na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019″. Jest to kontynuacja działań ośrodka z lat poprzednich. Czterech kolejnych asystentów zatrudnionych ma zostać w tym roku.

 

Aktualnie ełcki MOPS zatrudnia 6 asystentów rodziny. Ich rolą jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie wypełniać prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Zatrudnieni w ramach dofinansowania asystenci rodziny  pomagają  rodzinom nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny.

 

Ełcki „Program Asystent Rodziny” jest realizowany od 2012 r. przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Źródło: UM Ełku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

+ 78 = 87

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

31 − 28 =

Powiat Ełcki Nasze szkoły coraz atrakcyjniejsze
Wczoraj odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowych pracowni w...
Powiat Ełcki Konkurs Krasomówczy
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w XLIV Wojewódzkim...
Powiat Ełcki Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Dzisiaj, w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w...
Powiat Ełcki Otwarto kolejne miejsce spotkań w Prostkach
W ubiegłym tygodniu odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015