Czas złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej

Uczniowie klas 3 w szkołach podstawowych, czwartoklasiści ze szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniowie niepełnosprawni z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy 1), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu wyprawki szkolnej na rok 2015/2016. Warunkiem otrzymania wsparcia jest dochód na jednego członka rodziny, który nie przekracza 574 zł netto miesięcznie lub gdy dochód przekracza 574 zł, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa np.: bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania.

 

Wnioski złożyć mogą rodzice ucznia, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, pełnoletni uczniowie, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Termin mija 8 września.

 

kk

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Życzenia z okazji Dnia Kobiet
...
Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015