Dowiedz się, jak odpracować dług względem miasta

Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia za mieszkania znajdujące, mogą pozbyć się swoich zobowiązań. W zamian wykonają prace porządkowe. W 2020 roku zadłużenie odpracowało 19 rodzin, na łączną kwotę prawie 40 tys. zł.

Najemcy lokali komunalnych i socjalnych wykonując różne prace porządkowe mogą odpracować swój dług względem miasta. Korzystając z miejskiego programu istnieje szansa całkowitego lub częściowego rozliczenia się ze swoich zaległości. Taka możliwość istnieje w Ełku od maja 2012 r. W ubiegłym skorzystało z niej łącznie 19 rodzin, odpracowując łączny dług na kwotę 39 705 zł. Natomiast od maja 2012 r. do końca grudnia 2020 r. skorzystało z niego 160 rodzin odpracowując dług na kwotę ponad 1,3 mln zł.

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Ełku, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł. Możliwe jest rodzinne odpracowanie długu, ale dotyczy to jedynie osób pełnoletnich. Ełczanie, którzy decydują się skorzystać z takiej możliwości, nie otrzymują wynagrodzenia za pracę i nie są zatrudniani na podstawie umowy o pracę lecz na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych.

 

Praca w ramach rozliczenia zadłużenia względem miasta polega m.in. na sprzątaniu terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabieniu i usuwaniu liści, sprzątaniu i odśnieżaniu chodników, czyszczeniu tablic informacyjnych, sprzątaniu klatek schodowych w budynkach komunalnych i wykonywaniu innych prac eksploatacyjnych.

 

Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za wodę, ścieki, centralne ogrzewanie oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego. Rodziny zajmujące mieszkania komunalne coraz częściej decydują się na taką formę rozliczenia zobowiązań finansowych z tytułu opłat czynszowych. Największy dług, jaki odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

+ 15 = 19

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

22 − 17 =

Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015