Działalność w Ełku rozpoczyna nowa Rada Sportu

Jej zadanie to doradzanie prezydentowi w kwestiach związanych z inicjatywami na rzecz rozwoju ełckiego sportu, a przewodniczyć jej będzie Remigiusz Karpiński – mowa o powołanej w Ełku przez prezydenta miasta Tomasza Andrukiewicza nowej Razie Sportu.

 

Rada Sportu zapewnić ma środowisku sportowemu możliwość aktywnego wpływu na sprawy dotyczące ełckiej społeczności, a zwłaszcza na sprawy sportu i kultury fizycznej. Jest organem, który pełni funkcje: doradcze, inicjatywne a przede wszystkim opiniotwórcze.

 

Rada Sportu powoływana jest na czas danej kadencji samorządowej. Jej członkowie nie dostają wynagrodzenia za swoją działalność. Złożona jest z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, działających na rzecz środowiska sportu. Członkowie Rady Sportu to osoby ściśle powiązane z tym środowiskiem: trenerzy, zawodnicy i sportowcy. Są to osoby, które cieszą się zaufaniem i autorytetem wśród społeczeństwa. Związani z instytucjami bądź stowarzyszeniami zajmującymi się sportem.

 

Skład Rady Sportu: Wiesław Żmuda – Mazurski Klub Sportowy Ełk; Marcin Ryszkiewicz – Uczniowski Klub Sportowy Rona „03”; Łukasz Romatowski – Uczniowski Klub Sportowy Nenufar 5; Edward Traskowski – senior, wieloletni  trener klubu UKS Nenufar 5; Kazimierz Tarajda – Miejski Klub Bokserski MAZUR; Remigiusz Karpiński – Ełcki Klub Karate Kyokushin; Stanisław Malinowski – Uczniowski Klub Sportowy Konieczki; Ewa Daniszewska – Stowarzyszenie Sportowe Pasje; Sebastian Kosiorek – Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego; Paweł Urban – Międzyszkolny Klub Sportowy ŻAK; Andrzej Koc – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy; Konrad Siemienkiewicz – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku; Janusz Lisowski – Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe Climbers; Tomasz Przekop – Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk; Ks. Marcin Koncewicz – Uczniowski Klub Sportowy SALOS Ełk; Michał Rutkowski – Ludowy Uczniowski Klub Kolarski Ełk; Marian Malewski – koordynator sportu szkolnego; Katarzyna Cholewińska – Zespół Szkół Sportowych w Ełku; Michał Chrościelewski – Fundacja Ełckie Centrum Sportu; Katarzyna Sztramko – Klub Sportowy THOR Szkoła Walki; Paweł Konopka – Akademia Młodych Orłów; Magdalena Kukiełko – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy oraz Kamil Birgiel – Fundacja Ełckie Centrum Sportu.

 

Wśród zadań Rady Sportu znalazły się m.in.: opiniowanie strategii rozwoju Miasta Ełku w zakresie kultury fizycznej; opiniowanie projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej; opiniowanie programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej; współpraca z Prezydentem Miasta Ełku przy podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych oczekiwań i potrzeb środowiska sportowego; przedstawianie Prezydentowi Miasta Ełku propozycji dotyczących ustalania zadań priorytetowych oraz terminów ich realizacji; zgłaszanie Prezydentowi Miasta Ełku uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących spraw sportu i kultury fizycznej; inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej środowiska sportowego oraz współpracy władz Miasta ze środowiskiem sportowym; współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się zagadnieniami sportu i kultury fizycznej; inicjowanie działań na rzecz środowiska sportowego oraz wspieranie wszelkich form aktywności.

 

mm

For.: UM Ełku

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe...
Powiat Ełcki Sprzęt komputerowy powędrował do szkół
Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem...
Powiat Ełcki Nowoczesne laptopy trafią do szkół
Powiat ełcki pozyskał grant na zakup czterdziestu nowoczesnych...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015