Ełckie placówki wznawiają opiekę przedszkolną i żłobkową

W poniedziałek 18 maja ruszają oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nr 1, nr 3, nr 4 oraz Zespole Szkół Sportowych, a od 25 maja oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 oraz miejskie przedszkola: Perełka, Niezapominajka, Światełko, Słoneczna Ósemka, Bajka oraz Ekoludki. Dzieci będą przyjęte po złożeniu „Wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej/żłobkowej w okresie epidemii” oraz stosownych oświadczeń i deklaracji rodziców lub opiekunów.

 

Przygotowania do wznowienia opieki w reżimie sanitarnym w żłobku, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach trwają już od 4 maja. Oddziały przedszkolne w SP 1, SP 3, SP 4 oraz Zespole Szkół Sportowych ruszą w Ełku od poniedziałku 18 maja. Natomiast oddziały przedszkolne w SP 2 oraz miejskie przedszkola: Perełka, Niezapominajka, Światełko, Słoneczna Ósemka, Bajka oraz Ekoludki opiekę będą pełnić od 25 maja.

 

Obecnie Ełk może uruchomić około 410 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 42 miejsca w żłobku, na około 1930 miejsc w żłobku, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Liczba miejsc jest ograniczona z uwagi na wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadzające reżim sanitarny.

 

Przedszkola będą funkcjonować na innych zasadach, wskazanych w wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Liczba ta odpowiada potrzebom zgłaszanym wcześniej przez rodziców. Spora część rodziców zadeklarowała, że nie będzie posyłać swoich pociech do przedszkoli i żłobka do 22 maja.

 

Zasady funkcjonowania placówek
• Przedszkola i żłobek będą pracować w godzinach od 6.30 do 16.00.
• Dzieci będą przyjęte do przedszkola po złożeniu przez rodziców „Wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej/żłobkowej w okresie epidemii”, stosownych oświadczeń m.in. o byciu świadomym czynników ryzyka, szybkiej reakcji w przypadku objawów chorobowych u dziecka, zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w placówce i braku kwarantanny, a także deklaracji o stanie zdrowia dziecka, zgodnie z zaleceniami GIS.
• W pierwszej kolejności skorzystać z opieki będą mogły dzieci opisane w wytycznych rządu, m.in. dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych czy handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
• Ograniczona zostanie możliwość przebywania osób trzecich w żłobku i przedszkolach, z wyjątkiem służb niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek.
• Do przedszkola lub żłobka może przyprowadzać dziecko tylko rodzic lub opiekun.
• Żłobek i przedszkola będą organizowały przyjmowanie i odbieranie dzieci na podstawie procedur mających ograniczyć kontakty społeczne.

 

Zasady, np. odprowadzania i przekazywania dzieci pod opiekę, mogą się nieznacznie różnić między placówkami, m.in. ze względów architektonicznych.

 

W ramach przygotowań do wznowienia opieki w reżimie sanitarnym w żłobku, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych podjęto szereg działań, m.in.: Wyposażono placówki w środki ochrony (płyny do dezynfekcji rąk, płyny do dezynfekcji powierzchni płaskich, fartuchy, kombinezony, rękawice, maseczki, przyłbice ochronne, termometry). Otrzymane środki będą uzupełniane wg potrzeb. Przygotowywano i konsultowano procedury przyjmowania i odprowadzania dzieci, tworzenie dodatkowych regulaminów, oświadczeń i informacji. W placówkach zostały usunięte wyposażenia i zabawki trudne do dezynfekcji, środki ochrony zostały przygotowane do użycia, a pomieszczenia przystosowano do obecnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

− 3 = 4

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

5 + 4 =

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe...
Powiat Ełcki Sprzęt komputerowy powędrował do szkół
Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem...
Powiat Ełcki Nowoczesne laptopy trafią do szkół
Powiat ełcki pozyskał grant na zakup czterdziestu nowoczesnych...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015