GIS: nowa definicja przypadku COVID-19

Główny Inspektor Sanitarny opublikował nową definicję przypadku COVID-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – podał na swojej stornie GIS.

 

Według kryterium klinicznego, za chorego uznaje się osobę, u której wystąpił co najmniej jeden z objawów: kaszel, gorączka, duszność, utrata węchu lub smaku o nagłym początku albo też zaburzenie smaku. Natomiast według kryterium diagnostyki obrazowej muszą występować zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na tę chorobę. Z kolei kryteria laboratoryjne mówią o wykryciu z materiału klinicznego kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 albo antygenu/ów wirusa SARS-CoV-2.

 

Za przypadek COVID-19 według kryterium epidemiologicznego uznaje się natomiast każdą osobę, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z kryteriów: miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym) albo przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej lub opieki długoterminowej, w której potwierdzono występowanie COVID‐19.

 

Sanepid tłumaczy też, co należy rozumieć pod pojęciem bliskiego kontaktu. To przebywanie m.in. w bezpośredniej bliskości – twarzą w twarz – z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut lub też bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo też bezpośredni kontakt, bez środków ochronnych, z wydzielinami osoby z COVID‐19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej).

 

Za bliski kontakt uznaje się też kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący: osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID‐19 lub też osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID‐19. To też członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.

 

Bliski kontakt ma również personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID‐19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID‐19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania. (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

− 3 = 3

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

1 + 2 =

Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (2/6)
Dziś prezentujemy drugą inwestycję drogową, która została...
Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (1/6)
Ponad 13 milionów złotych kosztowało 6 głównych inwestycji...
Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Powiat Ełcki Wydział Komunikacji zmienia zasady pracy
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, od...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015