Gmina Ełk Gmina Ełk ogłosiła konkurs na najpiękniejszą wieś i posesję

Wójt Gminy Ełk zaprasza do udziału w konkursie „Gmina Ełk – piękna i zadbana”. Na zwycięzców czekają nagrody o wartości od 400 do 1 tys. zł.

 

– Konkurs powinien skłonić mieszkańców wsi do podejmowania w kolejnych latach prac porządkowych, remontowych na swoich posesjach, a także do podejmowania i realizowania przedsięwzięć w ramach realizacji odnowy wsi – mówi Tomasz Osewski, Wójt Gminy Ełk. – Skutkiem tych działań ma być lepsze postrzeganie Gminy Ełk przez mieszkańców, turystów i inwestorów.

 

Konkurs obejmuje trzy kategorie: najpiękniejsza wieś, najpiękniejsza posesja i nagroda internautów. W pierwszej o zwycięskie laury może ubiegać się każda wieś leżąca w gminie Ełk. W kategorii „najpiękniejsza posesja” rywalizować będą posesje na terenie wsi, która jest np. miejscem zamieszkania rodziny lub miejscem pracy. W kategorii „nagroda internautów” zwycięzcy wyłonieni zostaną za pośrednictwem ankiety umieszczonej na stronie internetowej gminy Ełk.

 

Zgłoszone prace oceni komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ełk. Ona też przyzna nagrody za trzy pierwsze miejsca w kategoriach „Najpiękniejsza wieś” (wartość od 500 do 1000 zł) oraz „Najpiękniejsza posesja”. W pierwszej z nich wartość nagród wyniesie od 500 do 1 tys. zł. W drugiej – od 400 do 800 zł. Przewidziane są również nagroda dla zwycięzcy głosowania internautów.

 

– W razie pozyskania dodatkowych środków i sponsorów przyznane mogą być dodatkowe nagrody dla laureatów konkursu bądź wyróżnionych – dodaje wójt Tomasz Osewski. – Ogłoszenie laureatów będzie miało miejsce na Dożynkach Gminy Ełk, które odbędą się na początku września w Ruskiej Wsi.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie lub złożenie w terminie do 30 czerwca deklaracji wraz z materiałem dokumentującym np. opisem miejsca i zdjęciami na adres: Wójt Gminy Ełk, 19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, z dopiskiem: Konkurs „Gmina Ełk – piękna i zadbana”. Szczegóły i Regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej urzędu.

 

fm

Gmina Ełk Ruska Wieś ma swoją świetlicę
Mieszkańcy Ruskiej Wsi doczekali się świetlicy. Gmina Ełk zrealizowała projekt „.„Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na...
Gmina Ełk Gmina Ełk zleci realizację zadań publicznych
Zarządzeniem Tomasza Osewskiego, wójta Gminy Ełk ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku. Adresowany jest do...
Gmina Ełk Dzieci skorzystały z bezpłatnych lekcji jazdy na łyżwach i nartach
Dzieci i młodzież gimnazjalna z gminy Ełk i powiatu ełckiego mają za sobą bezpłatne lekcje z doskonalenia jazdy na nartach i zajęcia z nauki jazdy na łyżwach....
Gmina Ełk Trwa nabór do przedszkoli w Gminie Ełk
Przedszkola i punkty przedszkolne w Gminie Ełk prowadzą nabór dzieci, które po tegorocznych wakacjach skorzystają z opieki placówek. Rekrutacja na rok szkolny...
Gmina Ełk Gmina Ełk zaprasza ofiary przestępstw po bezpłatne porady
Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji, którą koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym roku akcja potrwa...
Gmina Ełk Gmina Ełk wprowadza nowości do programu opieki nad zwierzętami
– Program reguluje zarówno postępowanie związane z bezdomnymi zwierzętami, jak i zwierzętami hodowlanymi – mówi Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. – W tym...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015