Ełk, ( od do )
wiatr: , wilgotność:
Gmina Ełk Tyle po nowym roku zapłacą mieszkańcy gminy Ełk

Radni gminy Ełk uchwalili stawki podatków na 2018 rok. Rolnicy z gminy Ełk zapłacą niższy podatek rolny. Obowiązywać ich będzie również niższa, niż obecnie stawka podatku od środków transportowych.

 

– Niższa stawka podatku rolnego związana jest z uchwaleniem nowej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – mówi Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. – Z kwoty 52,49 zł za 1 decytonę (dawniej 1 kwintal) spadła ona do kwoty 44,84 zł za 1 decytonę. Radni zmniejszyli także stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Ełk. W wielu przypadkach uchwalając najniższe możliwe kwoty przewidywane prawem.

 

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Ełk, stawka podatku od nieruchomości w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynosić będzie 0,91 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.

 

– Natomiast 3,04 zł on 1 metra kwadratowego podatku od nieruchomości mieszkańcy gminy Ełk zapłacą w przypadku terenów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy – mówi wójt Osewski. – Dotyczy to przypadków, w których od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do wspomnianych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 

Stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części, z jaką w przyszłym roku zmierzą się mieszkańcy gminy Ełk, to 0,77 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

 

– W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, stawka wyniesie 23,10 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej – mówi wójt gminy Ełk. –Natomiast jeśli chodzi o budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, stawka podatku w roku 2018 będzie wynosiła 10,80 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku budowli będzie to kwota równa 2 procentom ich wartości.

 

mm
Fot.: Urząd Gminy Ełk

Gmina Ełk Święty Mikołaj odwiedza dzieci z gminy Ełk
– Dotarło do mnie wiele listów od dzieci z naszej gminy, które za moim pośrednictwem prosiły Świętego Mikołaja o prezenty – mówi Tomasz Osewski, wójt gminy...
Gmina Ełk Radni gminy Ełk zatwierdzili stawki za wodę i ścieki
Radni gminy Ełk zatwierdzili na listopadowej sesji taryfy na przyszły rok za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków. Gospodarstwa domowe i odbiorcy podłączeni...
Gmina Ełk Gmina Ełk jest gotowa do walki z zimą na drogach
Ponad 350 tys. zł przeznaczyła gmina Ełk na usuwanie śniegu i lodu ze swoich dróg w sezonie 2017/2018.   Przez całą dobę, każdego dnia aż do...
Gmina Ełk Straduny doczekały się remontu mostu
Ponad 100 tys. zł kosztowało kolejne zadanie inwestycyjne realizowane w gminie Ełk.   – W miejscowości Straduny zmodernizowaliśmy most na ulicy 3 Maja...
Gmina Ełk Gmina Ełk stawia nowe wiaty przystankowe
Kolejną inwestycję, która służyć będzie mieszkańcom podełckich miejscowości, realizuje gmina Ełk.   - Chcemy zapewnić osobom korzystającym z...
Gmina Ełk Młodzi mieszkańcy gminy Ełk uczą się pływać
Ruszył projekt „Bezpłatne zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej jako próba wszechstronnego uaktywnienia sportowego dzieci i...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015