Gmina Ełk Tyle po nowym roku zapłacą mieszkańcy gminy Ełk

Radni gminy Ełk uchwalili stawki podatków na 2018 rok. Rolnicy z gminy Ełk zapłacą niższy podatek rolny. Obowiązywać ich będzie również niższa, niż obecnie stawka podatku od środków transportowych.

 

– Niższa stawka podatku rolnego związana jest z uchwaleniem nowej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – mówi Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. – Z kwoty 52,49 zł za 1 decytonę (dawniej 1 kwintal) spadła ona do kwoty 44,84 zł za 1 decytonę. Radni zmniejszyli także stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Ełk. W wielu przypadkach uchwalając najniższe możliwe kwoty przewidywane prawem.

 

Zgodnie z decyzją Rady Gminy Ełk, stawka podatku od nieruchomości w przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wynosić będzie 0,91 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni.

 

– Natomiast 3,04 zł on 1 metra kwadratowego podatku od nieruchomości mieszkańcy gminy Ełk zapłacą w przypadku terenów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy – mówi wójt Osewski. – Dotyczy to przypadków, w których od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do wspomnianych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

 

Stawka podatku od budynków mieszkalnych lub ich części, z jaką w przyszłym roku zmierzą się mieszkańcy gminy Ełk, to 0,77 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

 

– W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, stawka wyniesie 23,10 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej – mówi wójt gminy Ełk. –Natomiast jeśli chodzi o budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, stawka podatku w roku 2018 będzie wynosiła 10,80 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku budowli będzie to kwota równa 2 procentom ich wartości.

 

mm
Fot.: Urząd Gminy Ełk

Gmina Ełk Ruska Wieś ma swoją świetlicę
Mieszkańcy Ruskiej Wsi doczekali się świetlicy. Gmina Ełk zrealizowała projekt „.„Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na...
Gmina Ełk Gmina Ełk zleci realizację zadań publicznych
Zarządzeniem Tomasza Osewskiego, wójta Gminy Ełk ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku. Adresowany jest do...
Gmina Ełk Gmina Ełk ogłosiła konkurs na najpiękniejszą wieś i posesję
Wójt Gminy Ełk zaprasza do udziału w konkursie „Gmina Ełk – piękna i zadbana”. Na zwycięzców czekają nagrody o wartości od 400 do 1 tys....
Gmina Ełk Dzieci skorzystały z bezpłatnych lekcji jazdy na łyżwach i nartach
Dzieci i młodzież gimnazjalna z gminy Ełk i powiatu ełckiego mają za sobą bezpłatne lekcje z doskonalenia jazdy na nartach i zajęcia z nauki jazdy na łyżwach....
Gmina Ełk Trwa nabór do przedszkoli w Gminie Ełk
Przedszkola i punkty przedszkolne w Gminie Ełk prowadzą nabór dzieci, które po tegorocznych wakacjach skorzystają z opieki placówek. Rekrutacja na rok szkolny...
Gmina Ełk Gmina Ełk zaprasza ofiary przestępstw po bezpłatne porady
Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji, którą koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym roku akcja potrwa...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015