Gmina Ełk Urząd Gminy Ełk będzie dostępny przez Internet

Już wkrótce mieszkańcy gminy Ełk swoje sprawy urzędowe będą mogli załatwić przez Internet. Wójt gminy Tomasz Osewski podpisał z władzami województwa umowę o dofinansowanie projektu, którego celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

– Trzeba iść z duchem czasu, z rozwijającą się technologią Internetem, a także starać się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy wkrótce będą mogli bardzo wiele spraw załatwić elektronicznie – mówi Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. – W ramach projektu zaplanowaliśmy uruchomienie portalu, udostępniającego na początku dwanaście e-usług. W ten sposób zwiększamy dostępność urzędu dla obywatela i przedsiębiorcy oraz umożliwiamy załatwienie spraw od początku do końca przez Internet. Oszczędzimy w ten sposób czas petentów w kontaktach z administracją samorządową.

 

Jedną z e-usług, z której mieszkańcy gminy Ełk skorzystają na początku, będzie serwis e-podatki.

 

– Rozwiązanie to dostarczy informacji o opłatach lokalnych – mówi wójt Osewski. – Pozwoli też dokonać e-płatności. System będzie także zintegrowany z ePUAP-em w zakresie mechanizmu autoryzacji, komunikacji z systemem kont użytkowników oraz obsługą profilu zaufanego.

 

Za pośrednictwem Internetu mieszkańcy gminy Ełk załatwią również sprawy związane z: deklaracją i informacją podatkową, zaświadczeniem o braku zaległości podatkowych, wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgłoszą zamiar usunięcia drzewa, wniosek m.in. o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego, wydanie zaświadczenia o wykonanie przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz podjęcie interwencji w zakresie ochrony środowiska.

 

Uruchomiony zostanie także System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, co usprawni pracę urzędu.

 

– Jest to odpowiedź na konieczność zapewnienia możliwości pracy elektronicznej po stronie urzędu, do którego spływać będą sprawy internetowo – informuje wójt gminy Ełk Tomasz Osewski. – System umożliwi zarządzanie korespondencją, dokumentami, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracowników, tworząc centralną, uporządkowaną bazę informacji oraz dokumentów.

 

System zapewni pracownikom dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów, a także kontrolował będzie obieg dokumentów, stan realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów.

 

Projekt „E-administracja w Gminie Ełk” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość to 552 tys. 189,77 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 466 tys 360,80 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.

 

fm

Gmina Ełk Ruska Wieś ma swoją świetlicę
Mieszkańcy Ruskiej Wsi doczekali się świetlicy. Gmina Ełk zrealizowała projekt „.„Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na...
Gmina Ełk Gmina Ełk zleci realizację zadań publicznych
Zarządzeniem Tomasza Osewskiego, wójta Gminy Ełk ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Ełk w 2018 roku. Adresowany jest do...
Gmina Ełk Gmina Ełk ogłosiła konkurs na najpiękniejszą wieś i posesję
Wójt Gminy Ełk zaprasza do udziału w konkursie „Gmina Ełk – piękna i zadbana”. Na zwycięzców czekają nagrody o wartości od 400 do 1 tys....
Gmina Ełk Dzieci skorzystały z bezpłatnych lekcji jazdy na łyżwach i nartach
Dzieci i młodzież gimnazjalna z gminy Ełk i powiatu ełckiego mają za sobą bezpłatne lekcje z doskonalenia jazdy na nartach i zajęcia z nauki jazdy na łyżwach....
Gmina Ełk Trwa nabór do przedszkoli w Gminie Ełk
Przedszkola i punkty przedszkolne w Gminie Ełk prowadzą nabór dzieci, które po tegorocznych wakacjach skorzystają z opieki placówek. Rekrutacja na rok szkolny...
Gmina Ełk Gmina Ełk zaprasza ofiary przestępstw po bezpłatne porady
Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja akcji, którą koordynuje Ministerstwo Sprawiedliwości. W tym roku akcja potrwa...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015