Ełk, ( od do )
wiatr: , wilgotność:
Gmina Ełk Urząd Gminy Ełk będzie dostępny przez Internet

Już wkrótce mieszkańcy gminy Ełk swoje sprawy urzędowe będą mogli załatwić przez Internet. Wójt gminy Tomasz Osewski podpisał z władzami województwa umowę o dofinansowanie projektu, którego celem jest poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

– Trzeba iść z duchem czasu, z rozwijającą się technologią Internetem, a także starać się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy wkrótce będą mogli bardzo wiele spraw załatwić elektronicznie – mówi Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. – W ramach projektu zaplanowaliśmy uruchomienie portalu, udostępniającego na początku dwanaście e-usług. W ten sposób zwiększamy dostępność urzędu dla obywatela i przedsiębiorcy oraz umożliwiamy załatwienie spraw od początku do końca przez Internet. Oszczędzimy w ten sposób czas petentów w kontaktach z administracją samorządową.

 

Jedną z e-usług, z której mieszkańcy gminy Ełk skorzystają na początku, będzie serwis e-podatki.

 

– Rozwiązanie to dostarczy informacji o opłatach lokalnych – mówi wójt Osewski. – Pozwoli też dokonać e-płatności. System będzie także zintegrowany z ePUAP-em w zakresie mechanizmu autoryzacji, komunikacji z systemem kont użytkowników oraz obsługą profilu zaufanego.

 

Za pośrednictwem Internetu mieszkańcy gminy Ełk załatwią również sprawy związane z: deklaracją i informacją podatkową, zaświadczeniem o braku zaległości podatkowych, wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgłoszą zamiar usunięcia drzewa, wniosek m.in. o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego, wydanie zaświadczenia o wykonanie przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz podjęcie interwencji w zakresie ochrony środowiska.

 

Uruchomiony zostanie także System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, co usprawni pracę urzędu.

 

– Jest to odpowiedź na konieczność zapewnienia możliwości pracy elektronicznej po stronie urzędu, do którego spływać będą sprawy internetowo – informuje wójt gminy Ełk Tomasz Osewski. – System umożliwi zarządzanie korespondencją, dokumentami, projektami, poleceniami, terminami i czasem pracy pracowników, tworząc centralną, uporządkowaną bazę informacji oraz dokumentów.

 

System zapewni pracownikom dostęp do umów, procedur wewnętrznych, korespondencji oraz dokumentów, a także kontrolował będzie obieg dokumentów, stan realizacji procesów, usprawniając w ten sposób obsługę klientów.

 

Projekt „E-administracja w Gminie Ełk” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość to 552 tys. 189,77 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 466 tys 360,80 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019.

 

fm

Gmina Ełk Gmina Ełk wprowadza nowości do programu opieki nad zwierzętami
– Program reguluje zarówno postępowanie związane z bezdomnymi zwierzętami, jak i zwierzętami hodowlanymi – mówi Tomasz Osewski, wójt gminy Ełk. – W tym...
Gmina Ełk
Aż sześć poradni zdrowotnych czeka w tym roku na pacjentów z gminy Ełk. Do kardiologicznej, ginekologiczno-położniczej, neurologicznej i pulmonologicznej doszły...
Gmina Ełk Sprawdź, jak można spędzić ferie w Stradunach i Nowej Wsi Ełckiej
Z ferii zimowych cieszą się mieszkańcy Warmii i Mazur. O to, by mieszkańcy gminy Ełk nie nudzili się w swoich miejscowościach, zadbały: Centrum Kultury Gminy...
Gmina Ełk Młodzi artyści z gminy Ełk otrzymali stypendia
Gabriela Jadeszko, Zofia Jaroszewska, Jan Jaroszewski i Piotr Olszewski – to młodzi mieszkańcy gminy Ełk, którym przyznane zostało stypendium...
Gmina Ełk Gminna przychodnia ma nowe poradnie
Dwie nowe poradnie pojawiły się wraz z Nowym Rokiem w ofercie gminnej przychodni zdrowia. Wydłużyła się też lista badań, jakie na podstawie skierowania...
Gmina Ełk Woszczele będą miały kompleks sportowy
Gmina Ełk podpisała umowę na realizację projektu „Budowa infrastruktury sportowej w Woszczelach”. Rozpocznie się ona w marcu.   – Przyszkolna...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015