JAKI LOS CZEKA ZABYTKOWĄ HALĘ BOKSERSKĄ W EŁKU ?

Ełcki ratusz nie potwierdza, a wręcz zdecydowanie neguje pojawiającej się w lokalnych mediach informacje o  planach  wyburzenia budynku.

W historycznym budynku mieszczącym się przy Armii Krajowej 16, przez wiele lat trenowali bokserzy z ełckiego „Mazura”. Zły stan budynku wymusza konieczność rewitalizacji i przystosowania do pełnienia nowej funkcji. Jak informuje ełcki samorząd w planach jest przekształcenie obiektu na miejsce do  integracji lokalnej społeczności. Pozyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej będzie jednak możliwe dopiero, gdy już zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz m.in. uzyskane pozwolenie konserwatora zabytków na prace budowlane. Budynek jest wpisany w „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023”, który opracowywany był z udziałem  wielu mieszkańców Ełku. Pomysły jakie pojawiały się podczas planowania programu to m.in. przeznaczenie budynku na halę targową, większość pomysłów jednak koncentrowała się na funkcjach sportowo – kulturalnych.

W miejskim programie rewitalizacji planowana jest poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie go do pełnienia nowoczesnych funkcji sportowo-rekreacyjno-edukacyjnych.

 

– Jak informuje ratusz, opis projektu dotyczący modernizacji hali bokserskiej, zamieszczony w programie rewitalizacji, jest ogólny, stworzony w sposób pozostawiający pole do wypracowania szczegółowych decyzji dotyczących funkcji, jakie hala będzie pełniła w przyszłości. Taki wpis jest niezbędny, by możliwym stało się pozyskanie dofinansowania ze środków UE, gdy pojawi się taka okoliczność. Miasto Ełk zabezpieczyło formalny aspekt procesu aplikowania o dofinansowanie, zgodnie z którym projekty zamierzające skorzystać ze środków UE na rewitalizację, muszą być ujęte w programie rewitalizacji. Chciano uniknąć sytuacji, w której brak zgodności z programem rewitalizacji skutkowałby niemożliwością wnioskowania o wsparcie finansowe inwestycji.

 

– W ramach rewitalizacji nie jest wykluczone, że jeśli wyrazi na to zgodę konserwator zabytków, część budynku, nie nosząca znamion zabytku, będzie rozebrana, odtworzona i rozbudowana. Autentyczne walory zabytku ma bowiem wyłącznie front budynku z wieżyczką oraz kilka metrów budynku. Pozostała część, to elementy odbudowane po II wojnie światowej – informuje ełcki ratusz. Dlatego należy pamiętać o tym, że to, co będzie się działo z budynkiem w ramach rewitalizacji, będzie wynikało z projektu technicznego, programu renowacji – uzgodnionych na odpowiednim etapie z konserwatorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – dodaje.

 

– Podobnie wcześniej poddano rewitalizacji m.in. budynki obecnej Szkoły Artystycznej przy Armii Krajowej lub dawnego szpitala miejskiego na Mickiewicza w celu nadania im nowych funkcji. Przy renowacji, modernizacji i rozbudowie Szkoły Artystycznej wyburzone zostały wszystkie stropy oraz część tylnych ścian, a następnie wykonano nowe stropy i nadbudowę piętra. Budynek szpitala miejskiego przy ul. Mickiewicza, a w zasadzie jego front, też był pod ochroną konserwatorską. Dzisiaj w budynku poszpitalnym znajduje się park handlowy. Podobnie wyglądały prace rewitalizacyjne w kamienicy pozarządowej przy ul. Małeckich 3.

Dzisiaj te obiekty pełnią zupełnie nowe funkcje i jednocześnie doskonale wpisują się w zabudowę historyczną naszego miasta.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Reglu
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej plaży wiejskiej w Reglu, w gminie...
Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015