Jest 100 tys. zł na pracę z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie

„Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie” – to projekt, na realizację którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku otrzymał 100 tys. zł. Dofinansowanie pochodzi ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach tegorocznej edycji Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Całkowita wartość projektu wynosi 125 tys. zł.

Pozyskane pieniądze umożliwią przeprowadzenie modernizacji istniejącej infrastruktury MOPS i dostosowaniu jej do potrzeb pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. Inwestycja rozpocznie się w sierpniu. Zakończenie prac planowane jest na grudzień.

mm

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015