Jest projekt przyszłorocznego budżetu miasta

Przyszłoroczny projekt budżetu miasta trafił do ełckich radnych. Dochody planowane są w wysokości 363 mln zł, a po stronie wydatków widnieje kwota 442,8 mln zł. Na realizację inwestycji zaplanowano rekordową kwotę prawie 97 mln zł. Nad dokumentem pochylą się radni w poszczególnych komisjach, po czym trafi pod obrady Rady Miasta Ełku.

 

Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada przede wszystkim utrzymanie podstawowych zadań na dotychczasowym poziomie. Ponadto zaplanowano kwotę 1 mln zł na budżet obywatelski. Założeniem projektu jest również pozostawienie stawek podatków bez zmian i przejęcie finansowania żłobka nr 2 w całości przez miasto.

 

Największe wydatki zaplanowane są na oświatę i wychowanie – 141,9 mln zł, drogi i transport publiczny – 98,3 mln zł, rodzinę – 34,3 mln zł, gospodarkę komunalną, w tym ochronę środowiska i klimatu – 33,1 mln zł, pomoc społeczną – 29,3 mln zł, gospodarkę mieszkaniową – 16,7 mln zł oraz kulturę (wraz z ochroną zabytków) – 21,9 mln zł i sport – 15,1 mln zł.

 

Wydatki majątkowe w roku 2024 zaplanowano na kwotę 100,9 mln zł, uwzględniając możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne. W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne to kwota 96,6 mln zł. Dwie główne kwoty w budżecie to dochody 363 mln zł i wydatki 442,8 mln zł. Deficyt budżetu – 79,8 mln zł (różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami) zostanie pokryty z zaoszczędzonych i zgromadzonych wolnych środków z lat ubiegłych (47,7 mln zł) oraz z emisji obligacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

98 − 89 =

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

1 + 4 =

Powiat Ełcki Mikołajkowy Autobus Radia 5
Starostwo Powiatowe w Ełku, jak co roku, uczestniczyło w akcji...
Powiat Ełcki Znamy mistrzów powiatu ełckiego w szachach szybkich
Maja Budnicka z Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w...
Powiat Ełcki Podnieśli swoje kwalifikacje
Uroczyste zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbyło...
Powiat Ełcki Podpisanie umowy patronackiej
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015