Jest wakat w Urzędzie Gminy Ełk. Konkurs wyłoni nowego skarbnika.

Zmiana w kadrach samorządu Gminy Ełk. Z dniem 12 listopada tego roku ze stanowiska skarbnika gminy odwołana została Janina Słomkowska. Następca wyłoniony zostanie w drodze konkursu. Wójt ogłosił nabór na urzędnicze stanowisko skarbnika gminy Ełk.

 

– Osoba wyłoniona w konkursie zatrudniona zostanie na podstawie powołania, w pełnym wymiarze godzin – mówi wójt gminy Ełk, Tomasz Osewski. – Swoje obowiązki zawodowe skarbnik wypełniać będzie pracując w Urzędzie Gminy Ełk i w terenie. Siedziba urzędu wyposażona jest w podjazd oraz windę umożliwiającą wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy skarbnika związane jest zarówno z pracą przy komputerze, jak i z bezpośrednim kontaktem z interesantami.

 

Zadaniem skarbnika gminy jest prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami. To m.in.: opracowanie projektu budżetu gminy i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej, sporządzanie sprawozdań finansowych i z wykonania budżetu, współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami, analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych i akceptacja dokumentów księgowych do wypłaty, prowadzenie kontroli wewnętrznej i zarządczej w zakresie gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Własnoręcznie podpisane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Ełk lub doręczyć listownie w terminie do 23 listopada 2015 roku, godz. 15, na adres: Urząd Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko skarbnika gminy Ełk”.

 

Lista wymaganych dokumentów aplikacyjnych, kryteriów, jakie spełnić musi kandydat ubiegający się o stanowisko skarbnika gminy Ełk oraz zadań wykonywanych na stanowisku dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ełk. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 87 619 45 00.

 

Informacja o wynikach naboru dostępna będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ełk oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Ełk.

 

tt

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Dariusz

  Hejt!! Czytam te komentarze i odnoszę wrażenie ...

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Etam

  Anonim nie wypowiadaj się za wszystkich. Rozumiem ...

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Dariusz

  Kierowcy zarabiają grosze a Mały kupuje autokary ...

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Anonim

  Pani Wojciechowska. Wspaniały konkretny program M ...

 • Anna Wojciechowska odkrywa karty: Dan.

  Prezio zwany humorzastym wyblagal poparcie PiS a i ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015