Kolejne programy dla seniorów z Ełku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje programy: Opieka 75+ i Senior+. Oba przyczyniają się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa seniorów.

 

 

Celem programu Opieka 75+ jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

 

W Ełku w ramach realizacji programu „Opieka 75 +” na rok 2023 rok pomocą objętych jest 36 osób, w tym usługami opiekuńczymi – 31 osób, a 5 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Program finansowany jest z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2023 i  realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Na jego cel pozyskano 244 807 zł.

 

Z kolei celem programu Senior+ jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej w życiu społecznym poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (w tym m.in. nawiązywania relacji międzypokoleniowych), korzystania z oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 

Zajęcia odbywają się w Klubie Seniora Senior+ przy ul. Piłsudskiego 10. Program jest finansowany w formie dotacji na realizację zadania publicznego i jest realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Na jego cel pozyskano 30 600 zł.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycielek
Cztery nauczycielki otrzymały z rąk Starosty Ełckiego akty nadania...
Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy samochód...
Powiat Ełcki Mali kolędnicy w starostwie
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015