Kolejne programy dla seniorów z Ełku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje programy: Opieka 75+ i Senior+. Oba przyczyniają się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa seniorów.

 

 

Celem programu Opieka 75+ jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

 

W Ełku w ramach realizacji programu „Opieka 75 +” na rok 2023 rok pomocą objętych jest 36 osób, w tym usługami opiekuńczymi – 31 osób, a 5 osób – specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Program finansowany jest z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2023 i  realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Na jego cel pozyskano 244 807 zł.

 

Z kolei celem programu Senior+ jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej w życiu społecznym poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym (w tym m.in. nawiązywania relacji międzypokoleniowych), korzystania z oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

 

Zajęcia odbywają się w Klubie Seniora Senior+ przy ul. Piłsudskiego 10. Program jest finansowany w formie dotacji na realizację zadania publicznego i jest realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Na jego cel pozyskano 30 600 zł.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Powiat Ełcki Mikołajkowy Autobus Radia 5
Starostwo Powiatowe w Ełku, jak co roku, uczestniczyło w akcji...
Powiat Ełcki Znamy mistrzów powiatu ełckiego w szachach szybkich
Maja Budnicka z Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w...
Powiat Ełcki Podnieśli swoje kwalifikacje
Uroczyste zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbyło...
Powiat Ełcki Podpisanie umowy patronackiej
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015