Lada moment ruszy rekrutacja do miejskich przedszkoli

Od 24 lutego rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk. Wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można będzie składać do 6 marca. Nabór odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego.

 

W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze Miasta Ełku, które w roku szkolnym 2019/2020 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych. Rekrutacja potrwa do 6 marca.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Termin składania wniosków w postępowaniu uzupełniającym zaplanowano od 23 do 31 marca.

 

Po raz kolejny nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru. System ten daje możliwość pełnego wykorzystania miejsc. Korzystając z elektronicznego naboru rodzice będą mieli wsparcie w postaci opracowanego przez Wydział Edukacji Udziału Miasta Ełku „PORADNIKA DLA RODZICÓW – REKRUTACJA 2020/2021 KROK PO KROKU”.

 

Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie według ustalonych kryteriów. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydat, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące edukację przedszkolną. Ich rodzice muszą jednak pamiętać o tym, by do 21 lutego złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, deklarację kontynuacji.

2 odpowiedzi na “Lada moment ruszy rekrutacja do miejskich przedszkoli”

  1. SOROS pisze:

    Zamiast budować nowe żłobki i przedszkola to remontuje się pustoszące się Kościoły które ni jak są czystym bałwochwalstwem,a pracujących rodziców ma się w poważaniu co zrobią ze swoją pociechą zmuszeni wrócić do pracy bo kredyt trzeba spłacać

  2. Maria pisze:

    Przedszkola tez są nam potrzebne. Gdzieś dzieci nasze misza się uczyć

Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Reglu
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej plaży wiejskiej w Reglu, w gminie...
Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015