Medycy mający kontakt z chorymi na COVID-19 będą pracować tylko w jednym miejscu

Pracownicy medyczni, którzy mają kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem będą mogli pracować tylko w jednym miejscu. Za to ograniczenie otrzymają dodatkowe świadczenie – wynika z projektu Rozporządzenia ministra zdrowia opublikowanego na stronie resortu.

 

Do konsultacji trafiło Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym, niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny, mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub. Uwagi do projektu można zgłaszać do wtorku 21 kwietnia do godz. 16.

 

Projekt zakłada, że osoby wykonujące pracę na stanowiskach umieszczonych w wykazie stanowisk opracowanym na zasadach określonych w rozporządzeniu, nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym, niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Chyba, że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami.

 

„Ograniczenie dotyczyć będzie osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne: wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tzw. szpitale jednoimienne) lub w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19” – napisano w projekcie Rozporządzenia.

 

Minister Zdrowia zgodnie z zapisami projektu zobowiąże Narodowy Fundusz Zdrowia do przekazania podmiotom leczniczym środków finansowych na przyznanie dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej i objętym ograniczeniem. Będzie ono uzależnione od wysokości wynagrodzenia pobieranego na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej w danym podmiocie oraz poza nim, w okresie poprzedzającym, jak również w samym okresie obowiązującego ograniczenia.

 

„Wysokość tego świadczenia będzie równa 80 proc. wartości wynagrodzenia pobieranego poza podmiotem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem w przypadku pracownika, który otrzymywał wynagrodzenie w związku z wykonywaniem świadczeń w innym miejscu niż podmiot albo 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w podmiocie w pozostałych przypadkach, w każdym przypadku nie niższa niż wartość 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w podmiocie, oraz nie wyższa niż 10 000 zł” – czytamy w dokumencie.

 

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane miesięcznie, proporcjonalnie do okresu objęcia ograniczeniem, o którym mowa w projektowanym rozporządzeniu. (PAP)

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Powiat Ełcki Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015