Miasto dotuje remont kolejnych kamienic

Kolejne ełckie kamienice doczekają się remontu dzięki dofinansowaniu przyznanemu w konkursie na dotację renowacji zabytków. Tym razem będą to 4 projekty. Ich łączna wartość to 150 tys. zł. Od 2011 roku na remonty ełckich zabytków miasto przeznaczyło w sumie ponad 1 mln 700 tys. zł.

 

W tym roku pieniądze trafiły do: Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Orzeszkowej 5 na renowację elewacji, termomodernizację ścian, wymianę stolarki okiennej na klatce schodowej, i docieplenie fundamentu; do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Chopina 23 na remont dachu; do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Słowackiego 9 również na remont dachu oraz do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Wawelskiej 6 na podobny cel.

 

Dotacje udzielane są na obiekty: wpisane do rejestru zabytków, będące w złym stanie technicznym, posiadające dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

 

fm

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Kolejne miejsce spotkań w Gminie Kalinowo
W ubiegłym tygodniu odbyło się oficjalne otwarcie siłowni...
Powiat Ełcki Otwarto miejsce spotkań w Sajzach
Wczoraj odbyło się oficjalne otwarcie pomostu zrealizowanego w...
Powiat Ełcki Święto Policji
W piątek, 9 sierpnia, w Ełckim Centrum Kultury odbyły się obchody...
Powiat Ełcki Ogólnopolska akcja edukacyjna ,,Senior na drodze – pamiętaj o bezpieczeństwie”
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby starsze na spotkanie z...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015