Miasto Ełk wdraża e-usługi – lepsza dostępność urzędu przez Internet


 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną – to tylko część usług, z których już niebawem będzie można skorzystać bez konieczności stawiania się w Urzędzie Miasta Ełku. Wystarczy do tego połączenie z Internetem i profil zaufany. Ełcki samorząd wdraża e-usługi.

 

Z danych za 2018 rok wynika, że z usług świadczonych przez Urząd Miasta w Ełku metodą tradycyjną skorzystały 8 593 osoby – mówi Marcin Radziłowicz, Sekretarz Miasta Ełku. – Prognozujemy, że w pierwszym pełnym roku po wdrożeniu e-usług, tj. w 2020 roku, z formy elektronicznej składania wniosków skorzysta 860, czyli 10 procent obecnie korzystających metodą tradycyjną. W kolejnych latach będzie to już 30 procent, czyli 2 579 osób rocznie.

 

Jakie usługi cieszą się największą popularnością? To m.in. składanie wniosków o udostępnienie danych osobowych dla instytucji, zgłaszanie zagrożeń, rekrutacja do szkół i przedszkoli oraz płatności mandatowe i wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

– Wdrożone e-usługi skrócą czas załatwienia sprawy oraz zaoszczędzą czas wnioskodawcom – zalety e-usług podkreśla Marcin Radziłowicz.

 

Projekt pt. „Rozwój e-usług w mieście Ełk” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Spodziewany efekt jego realizacji to świadczenie przez Urząd Miasta Ełku e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności usług.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 3 002 506,26 zł, z czego 2 552 130,32 zł to dofinansowanie, a 450 375,94 zł wkład własny miasta Ełku.

 

Do usług, o których mowa należy m.in. złożenie elektronicznego wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk i uzyskanie informacji na ten temat drogą elektroniczną.

 

Za pośrednictwem Internetu możliwe będzie również złożenie elektronicznego wniosku o: użyczenie gruntów komunalnych; wydanie jednorazowej zgody na sprzedaż alkoholu; dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych; udostępnienie danych osobowych oraz złożenie elektronicznie zgłoszenia o niebezpieczeństwie na terenie miasta Ełku. W przypadku każdego wniosku złożonego w ramach e-usługi, decyzja przesłana zostanie drogą elektroniczną.

 

Listę usług dostępnych elektronicznie uzupełnią: wniosek o dane osobowe w kontekście RODO; uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk; Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce oraz udostępnienie za pomocą usługi elektronicznej GIS informacji publicznej takiej jak okręgi wyborcze, szkolne, dane demograficzne i dane statystyczne na zasobach mapowych.

 

– Usługi dostępne będą przez całą dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku – mówi Marcin Radziłowicz, Sekretarz Miasta Ełku. – Będzie można skorzystać z nich z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, za pośrednictwem urządzenia komputerowego i przeglądarki. Zwiększy to dostępność urzędu dla mieszkańców i przedsiębiorców. Zastosowane technologie umożliwią skorzystanie z usług niezależnie od posiadanego urządzenia oferującego swobodny dostęp do Internetu, a zaawansowane usługi wykonane będą w sposób czytelny i przyjazny dla użytkowników.
Portale zostaną wyposażone w usługi sieciowe (tzw. Web Services) umożliwiające wymianę danych i możliwość współpracy z innymi rejestrami publicznymi.

 

– Użytkownik zewnętrzny będzie miał do wyboru jedną z dwóch metod uwierzytelniania: natywna usługa uwierzytelniania poprzez login i hasło nadane przez administratora systemu, poprzez profil zaufany ePUAP – mówi Marcin Radziłowicz.

 

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia o wartości 2 126 916 zł brutto. Trafią one do budynku Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4 oraz punktu dystrybucji sygnału zlokalizowanego przy ulicy Ciepłej w Ełku. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 września 2020 roku.

Powiat Ełcki Zgłoś drużynę na X Wyścigi Smoczych Łodzi
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania swoich...
Powiat Ełcki Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we...
Powiat Ełcki W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
Przekazanie odblasków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku...
Powiat Ełcki Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś, w...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015