Mieszkania komunalne do wykupienia z bonifikatą

Lokatorzy ełckich mieszkań komunalnych mogą kupić swój lokal z bonifikatą. Ta może wyniesie nawet 90 procent wartości mieszkania. Z propozycji mogą skorzystać najemcy, którzy posiadają umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony, nie posiadają innych nieruchomości mieszkalnych, a lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.

 

Z uprawnienia do nabycia lokalu będą mogli skorzystać wyłącznie najemcy nieposiadający zadłużenia w opłatach za lokal mieszkalny. W przypadku zaległości finansowych, procedura sprzedaży będzie prowadzona po uregulowaniu wszelkich zobowiązań z tego tytułu wobec Miasta Ełk.

 

Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty roczne na okres do 5 lat. Oprocentowanie rat ustalane przez Radę Miasta Ełku odpowiada na dzień dzisiejszy wysokości 10 procent.

 

W ubiegłym roku do Urzędu Miasta Ełku wpłynęło 46 wniosków o wykup lokali mieszkalnych, z czego 10 zostało załatwionych pozytywnie, 30 wniosków jest w trakcie załatwiania, jeden najemca zrezygnował z wykupu, a 5 odmówiono wykupu z uwagi na: zadłużenie w opłatach, budynek w którym znajdowało się mieszkanie wyłączony jest ze sprzedaży, lokale nie były samodzielnymi lokalami mieszkalnymi.

 

Ogółem w 2017 r. prowadzonych było 99 spraw dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Sprzedano 50 lokali mieszkalnych, z tego 40 lokali których najemcy wystąpili o wykup mieszkań w 2016 r. Wartość sprzedanych mieszkań stanowi kwotę 6 mln 379 tys. 300 zł, a udzielona 90-procentowa bonifikata wyniosła 5 mln 741 tys. 370 zł. Do budżetu miasta wpłynęło z tytułu sprzedaży mieszkań 431 tys. 830 zł. Kolejnych 206 tys. 100 zł wraz z należnymi odsetkami wpłynie w ciągu 5 lat. Z możliwości wykupu mieszkań na raty skorzystało 17 najemców.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami UM Ełku pok. 235 (I piętro) lub pod nr tel.: 87 732-61-35.

 

tt

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • Ełcka Caritas zaprasza do Parku Solidarności na ciepłą grochówkę: Pokazówka w centrum?

  Przecież wiele osób się wstydzi "tak na widoku" ...

 • Kolejny sprzęt od WOŚP dla ełckiego szpitala: Jola

  Żeby choć był przystojny, a tu ni to ni to. ...

 • Trwa zbiórka mikołajkowych prezentów: Dariusz

  Poroniony pomysł z pluszakami. Mało która zabaw ...

 • Ełczanie składają Polsce życzenia: Niepodległość?!

  Cały czas wchodzimy komuś w tyłek. ...

 • Zbliża się Świąteczna Zbiórka Żywności. Potrzebni są wolontariusze.: Szlachetne dziadowanie

  przez różne organizacje (ich członków) zarabia ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015