Ełk, ( od do )
wiatr: , wilgotność:
Można przedłużyć ważność „Ełckiej Karty Rodziny 3+”

Ełczanie korzystający z „Ełckiej Karty Rodziny 3+” powinni pamiętać o przedłużeniu jej okresu ważności na 2016 rok. Można to zrobić doklejając aktualny hologram z herbem miasta Ełk.

 

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole. W przypadku dzieci studiujących, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Warunkiem otrzymania Karty jest też meldunek na terenie miasta Ełku na pobyt stały pod wspólnym adresem.

 

Karta przyznawana jest bez względu na status materialny rodziny. Uprawnia m.in. do: zniżki na korzystanie z oferty Ełckiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, publicznych przedszkoli oraz przedsiębiorców i partnerów akcji.

 

„Ełcka Karta Rodziny 3+” zaistniała w 2013 roku. Wówczas wniosek o jej wydanie złożyło do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku 378 rodzin. Łącznie wydano 1929 kart. Rok później wniosek o wydanie i przedłużenie kart złożyło 499 rodzin, a wydano ich 2519 kart. Do listopada 2015 r. wnioski o wydanie kart złożyło 94 rodziny, a wniosek o przedłużenie złożyło 380 rodzin co stanowi 458 rodzin. Łącznie wydano 2350 kart.

 

mm

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • Zgaś jutro światło na godzinę: Czas - START !

  I od tej godziny odliczaj 9 m-cy na kolejne 500 + ...

 • Zgaś jutro światło na godzinę: Czysta ekologia :

  A godzinę przed - zażyj "Brambareran" ;) :) ... ...

 • Ełcka „Czwórka” odkrywa talenty: On

  Dobrze jak nauczyciel wspera ucznia ktore sobie ra ...

 • Podełckimi bezdrożami przejdzie Ekstremalna Droga Krzyżowa: KIMONO

  UDZIAŁ JEST PŁATNY !!!!!! padłem watykańscy zd ...

 • Podełckimi bezdrożami przejdzie Ekstremalna Droga Krzyżowa: kunamatata

  Niech się nocą po torowisku przejdą do bed ą m ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015