Można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

W poniedziałek 24 sierpnia rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie stypendiów szkolny na rok 2014/2015. Czas na złożenie uczniowie maja do 15 września. Studenci mogą zrobić to do 15 października.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń lub słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności dotyczy to rodzin, w których występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Wnioski na stypendium szkolne będą przyjmowane w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 369, II piętro. Tam uzyskać można szczegółowe informacje na temat stypendiów i pobrać formularz wniosku.

 

rm

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Konkurs poezji Baczyńskiego
„Po stronie nadziei” – to temat przewodni XXVI Wojewódzkiego...
Powiat Ełcki „Aktywna Tablica”
Powiat Ełcki realizuje rządowy program „Aktywna Tablica”,...
Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015