Można zgłaszać uwagi i opinie do programu opieki nad zwierzętami

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2019 roku” to dokument, którego dotyczą rozpoczęte dzisiaj (14 grudnia) konsultacje społeczne.

 

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Miasta Ełku, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.

 

Uwagi, wnioski i opinie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych. Rozpatrywane będą te, które wpłyną najpóźniej 17 stycznia. Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w formie drukowanej dostępna jest w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4, pok. Nr 244.

 

fm

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Powiat Ełcki Wydział Komunikacji zmienia zasady pracy
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, od...
Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2020” wręczone
Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień...
Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015