NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA ZA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ I WYNIKI W NAUCE

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2018 r., który obejmuje osiągnięcia ucznia za poprzedni rok szkolny. Ruszył nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce dla uczniów uczących się w szkołach prowadzonych przez Miasto Ełk (w 2018 r. w budżecie miasta zaplanowano 60 tys. zł)

 

 

Stypendia mogą otrzymać uczniowie ełckich szkół podstawowych (od kl. V) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;
 • osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

 

 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

 • dyrektor szkoły, rada rodziców,
 • rodzice,
 • fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

 

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku do 15 września 2018 r.

 

Formularze wniosków dostępne są w:

 • Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369)
 • Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

 

 

W 2018 r. w budżecie miasta na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce zaplanowano 60 tys. zł na okres styczeńczerwiec i wrzesieńgrudzień.

 

Do tej pory rozdysponowano 32 400 zł na 30 stypendiów za okres styczeń – czerwiec 2018 r.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.

 • Ełk bez budżetu. Radni mają przerwę w obradach.: Kamila

  Pan Skawinski to facet na poziomie, to nic ze jest ...

 • O rozwoju Gminy Ełk w stolicy województwa: J. Walew.

  Brawo Panie Wójcie. Antka to nie zapraszali bo ni ...

 • Ełk bez budżetu. Radni mają przerwę w obradach.: Nina

  Ten K od dobrzaków myśli że jest ważny a jest ...

 • Ełk bez budżetu. Radni mają przerwę w obradach.: N. M

  Czyli za jaką cenę przechrzcił się radny K? Cz ...

 • Tragiczny pożar w Gorłówku. W zgliszczach znaleziono ciało mężczyzny.: fm

  A na dodatek jeśli mnie pamięć nie myli to ta w ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015