Nagroda Białej Lilii – przedłużony termin składania wniosków

Do 15 maja przedłużony został nabór wniosków w XIV edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2019. Wnioski można przesłać pocztą lub złożyć do skrzynki korespondencyjnej Urzędu Miasta Ełku.

 

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.
Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach: Mecenas Sportu; Sportowiec Roku; Nagroda Artystyczna; Mecenas Kultury; Ambasador Ełku; Przedsiębiorca Roku; Postawa Godna Naśladowania oraz Nagroda Specjalna.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody Białej Lilii mogą składać: Prezydent Miasta Ełku; Przewodniczący Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych innych organów administracji rządowej i samorządowej; organizacje pozarządowe, społeczne, gospodarcze, zawodowe i związkowe; media lokalne, regionalne i ogólnopolskie oraz grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku.

 

Wnioski można składać do skrzynki korespondencyjnej Urzędu Miasta Ełku (wejście od strony podjazdu dla niepełnosprawnych) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Ełku ul. Marsz J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, w terminie do 15 maja. Dodatkowe informacje dostępne są w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 374 (II piętro), tel. (87) 73 26 192, e-mail: l.remizow@um.elk.pl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Powiat Ełcki Wydział Komunikacji zmienia zasady pracy
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa, od...
Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2020” wręczone
Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień...
Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015