Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą odpracować swój dług

Po raz kolejny ełczanie, którzy różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań.

 

Szansę odpracowania długu miejski program daje od maja 2012 roku. Daje on ełczanom szansę całkowitego częściowego anulowania zadłużenia. W ubiegłym roku skorzystało z niej 146 rodzin, które odpracowały dług na łączną kwotę 1 mln 52 tys. 933 zł. Największy dług, jaki do tej pory odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 000 zł.

 

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i socjalnych, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł. Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za media wodę, ścieki i centralne ogrzewanie oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego.

 

Osoby, które zdecydują się odpracować swój dług, zatrudniane są na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych. Stawka godzinowa wynosi 10 zł, ale korzystający z takiej formy rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Zakres świadczonych przez nich usług obejmuje m.in.: sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabienie i usuwanie liści, sprzątanie i odśnieżanie chodników, czyszczenie tablic informacyjnych, sprzątanie klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz inne prace eksploatacyjne typu: naprawy, malowanie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odpracowania długo uzyskać można w Wydziale Mienia Komunalnego UM Ełku, tel. 87 732 62 50.

 

mm

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2020
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do...
Powiat Ełcki „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza nabór do konkursu pn. „Miejsca...
Powiat Ełcki Zwrot pieniędzy za wycieczkę kupioną w biurze podróży
UOKiK przypomina, że w przypadku nadzwyczajnych okoliczności...
Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015