Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą odpracować swój dług

Po raz kolejny ełczanie, którzy różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, mogą wykonując różne prace porządkowe rozliczyć się ze swoich zobowiązań.

 

Szansę odpracowania długu miejski program daje od maja 2012 roku. Daje on ełczanom szansę całkowitego częściowego anulowania zadłużenia. W ubiegłym roku skorzystało z niej 146 rodzin, które odpracowały dług na łączną kwotę 1 mln 52 tys. 933 zł. Największy dług, jaki do tej pory odpracowała wspólnie cała rodzina wynosił ok. 32 000 zł.

 

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i socjalnych, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł. Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za media wodę, ścieki i centralne ogrzewanie oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego.

 

Osoby, które zdecydują się odpracować swój dług, zatrudniane są na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych. Stawka godzinowa wynosi 10 zł, ale korzystający z takiej formy rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Zakres świadczonych przez nich usług obejmuje m.in.: sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabienie i usuwanie liści, sprzątanie i odśnieżanie chodników, czyszczenie tablic informacyjnych, sprzątanie klatek schodowych w budynkach komunalnych oraz inne prace eksploatacyjne typu: naprawy, malowanie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości odpracowania długo uzyskać można w Wydziale Mienia Komunalnego UM Ełku, tel. 87 732 62 50.

 

mm

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we...
Powiat Ełcki W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
Przekazanie odblasków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku...
Powiat Ełcki Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś, w...
Powiat Ełcki Nowa siedziba MOS-u
Podopieczni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku mogą...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015