Najlepszy bibliotekarz szkolny poszukiwany

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszego w mieście bibliotekarza szkolnego. Wnioski można składać do 31 marca.

 

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. W pierwszym przyjmowane będą zgłoszenia. W drugim specjalnie powołana kapituła dokona oceny merytorycznej. Do konkursu można zgłaszać kandydatów zatrudnionych na stanowisku merytorycznym w jednej z bibliotek szkolnych na terenie miasta Ełku oraz posiadających co najmniej 2-letni staż pracy w bibliotece szkolnej. We wniosku należy wskazać konkretne dokonania kandydata, które w znaczący sposób usprawniły działania biblioteki, bądź przyczyniły się do jej lepszego postrzegania w środowisku szkolnym i które miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży i pracowników szkoły.

 

Kandydatów mogą zgłaszać społeczności szkolne przy uwzględnieniu opinii samorządu uczniowskiego i rady pedagogicznej. Każda szkoła może zgłosić tylko jednego kandydata. Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są w Urzędzie Miasta Ełku, Wydział Edukacji, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, z dopiskiem „Bibliotekarz Szkolny oraz drogą elektroniczną pod adresem: um@um.elk.pl. Formularze dostępne są na stronie internetowej MBP w Ełku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (4/6)
Czwartą inwestycją drogową, która została zrealizowana w...
Powiat Ełcki Darmowe zajęcia dla uczniów i nauczycieli
Rusza akcja darmowych zajęć online dla uczniów i nauczycieli....
Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (3/6)
Kolejną inwestycją drogową, która została zrealizowana w...
Powiat Ełcki Dzieje się na drogach powiatu ełckiego (2/6)
Dziś prezentujemy drugą inwestycję drogową, która została...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015