Nieodpłatna Pomoc Prawna zawieszona

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem, zawieszona została działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa od dnia 16 marca możliwe jest udzielanie porad prawnych z wykorzystaniem telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość. W związku z tym, chcąc skorzystać z porady prawnej, należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, iż wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Wniosek do pobrania dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ełku w zakładce „nieodpłatna pomoc prawna”. Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Ełku na adres e-mail: npp@powiat.elk.pl i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady. Telefon do kontaktu: 87 615-65-30.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku...
Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe...
Powiat Ełcki Sprzęt komputerowy powędrował do szkół
Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem...
Powiat Ełcki Nowoczesne laptopy trafią do szkół
Powiat ełcki pozyskał grant na zakup czterdziestu nowoczesnych...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015