Opieka wytchnieniowa w gminie Ełk – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku planuje przystąpić w przyszłym roku do realizacji programu rządowego „Opieka wytchnieniowa”.

 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka ta ma służyć odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

 

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do programu, którą można pobrać poniżej. Źródłem finansowania programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. T. Kościuszki 28A, pokój nr 21, tel. 87 619 45 76.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

89 − 87 =

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

7 + 1 =

Powiat Ełcki Mikołajkowy Autobus Radia 5
Starostwo Powiatowe w Ełku, jak co roku, uczestniczyło w akcji...
Powiat Ełcki Znamy mistrzów powiatu ełckiego w szachach szybkich
Maja Budnicka z Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w...
Powiat Ełcki Podnieśli swoje kwalifikacje
Uroczyste zakończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbyło...
Powiat Ełcki Podpisanie umowy patronackiej
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015