Opieka wytchnieniowa w gminie Ełk – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku planuje przystąpić w przyszłym roku do realizacji programu rządowego „Opieka wytchnieniowa”.

 

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka ta ma służyć odciążeniu od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 

Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.

 

Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie karty zgłoszenia do programu, którą można pobrać poniżej. Źródłem finansowania programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. T. Kościuszki 28A, pokój nr 21, tel. 87 619 45 76.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycielek
Cztery nauczycielki otrzymały z rąk Starosty Ełckiego akty nadania...
Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy samochód...
Powiat Ełcki Mali kolędnicy w starostwie
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015