Ełk, ( od do )
wiatr: , wilgotność:
POŁAMANIA PIÓR MŁODZI EŁCZANIE !

 

 

W dniach 18 – 20 kwietnia w całej Polsce przeprowadzane zostaną egzaminy gimnazjalne.

W Ełku przystąpi do nich  547 uczniów z 3 gimnazjów publicznych, Gimnazjum Sportowego w ZSS i z oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1  których organem prowadzącym jest Miasto Ełk.

Powszechny i obowiązkowy egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpić do niego musi każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim i krajowym mogą być zwolnieni z tej części egzaminu gimnazjalnego, której dotyczył konkurs.

 

 

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w macierzystej szkole ucznia. Tylko w sytuacjach wyjątkowych egzamin ten może być przeprowadzony w innym miejscu, wskazanym przez właściwą OKE.

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

 • w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

 • w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

 

Termin egzaminu gimnazjalnego:
a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (czas: 60 minut)
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut)

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (czas: 60 minut)
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut)

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (czas: 60 minut)
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (czas: 60 minut)

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony.

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 zostaną ogłoszone 15 czerwca.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

6 + 1 =

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

85 − = 78

 • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY PRZEKAŻE SPRZĘT PRO-MEDICE W EŁKU: Marriu

  Jeśli każdy średnio w podatkach płaci 1000 zl ...

 • BUDOWA ODCINKÓW ULIC NA OSIEDLU JEZIORNA: 5 wymiar

  Nawet na tym zdjęciu sporo jest do nadrobienia... ...

 • NOWA SIEDZIBA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI W EŁKU: Podpis

  Muralu nie można "zdjąć", mural można zeskroba ...

 • SMAKOWITY EŁCKI WEEKEND – FESTIWAL SMAKÓW FOOD TRUCKÓW W EŁKU!: an a

  Jaki pierwszy raz?Był w zeszłym roku i muszę po ...

 • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY PRZEKAŻE SPRZĘT PRO-MEDICE W EŁKU: Malgorzata

  A ciekawa jestem ile Elczanin sie dolozyl do tej k ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015