POŁAMANIA PIÓR MŁODZI EŁCZANIE !

 

 

W dniach 18 – 20 kwietnia w całej Polsce przeprowadzane zostaną egzaminy gimnazjalne.

W Ełku przystąpi do nich  547 uczniów z 3 gimnazjów publicznych, Gimnazjum Sportowego w ZSS i z oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1  których organem prowadzącym jest Miasto Ełk.

Powszechny i obowiązkowy egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpić do niego musi każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Laureaci konkursów na szczeblu wojewódzkim i krajowym mogą być zwolnieni z tej części egzaminu gimnazjalnego, której dotyczył konkurs.

 

 

Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

Egzamin gimnazjalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne w macierzystej szkole ucznia. Tylko w sytuacjach wyjątkowych egzamin ten może być przeprowadzony w innym miejscu, wskazanym przez właściwą OKE.

 

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

 • w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności

z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

 • w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego sprawdzane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

 

Termin egzaminu gimnazjalnego:
a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (czas: 60 minut)
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (90 minut)

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (czas: 60 minut)
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00 (90 minut)

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (czas: 60 minut)
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (czas: 60 minut)

 

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎ Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony.

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018 zostaną ogłoszone 15 czerwca.

 

 

 

Jedna odpowiedź do “POŁAMANIA PIÓR MŁODZI EŁCZANIE !”

 1. julek napisał(a):

  zycze im polamania dlugopisu

 • Ełcka Caritas zaprasza do Parku Solidarności na ciepłą grochówkę: Pokazówka w centrum?

  Przecież wiele osób się wstydzi "tak na widoku" ...

 • Kolejny sprzęt od WOŚP dla ełckiego szpitala: Jola

  Żeby choć był przystojny, a tu ni to ni to. ...

 • Trwa zbiórka mikołajkowych prezentów: Dariusz

  Poroniony pomysł z pluszakami. Mało która zabaw ...

 • Ełczanie składają Polsce życzenia: Niepodległość?!

  Cały czas wchodzimy komuś w tyłek. ...

 • Zbliża się Świąteczna Zbiórka Żywności. Potrzebni są wolontariusze.: Szlachetne dziadowanie

  przez różne organizacje (ich członków) zarabia ...

 • Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015