Ponad 4 mln zł na wsparcie aktywności zawodowej ełczan

Trwa nabór wniosków na wsparcie aktywności zawodowej ełczan zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Pula środków to ok. 4,2 mln zł.

 

W tym roku dostępna jest kolejna pula środków unijnych dla Ełku, przyznawanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednym z obszarów, na który można pozyskać dofinansowanie, jest wykorzystanie instrumentów o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym i zdrowotnym do aktywizacji mieszkańców Miasta Ełk i gminy Ełk na rynku pracy.

 

Wsparcie unijne może być skierowane do osób z terenu Miasta Ełk oraz Gminy Ełk, które są zagrożone ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Wnioski można składać do 30 sierpnia. Pula dostępnych środków to ok. 4 mln 250 tys. zł. Natomiast poziom dofinansowania może wynieść nawet 95 procent wydatków możliwych do poniesienia w ramach realizowanego projektu.

 

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów w sferze: rynku pracy; pomocy i integracji społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, z wyłączeniem osób fizycznych – nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

 

Projekty mogą obejmować organizację i finansowanie m.in.: staży i praktyk zawodowych; kursów i szkoleń zawodowych; kosztów badań lekarskich związanych z podjęciem zatrudnienia, doradcy zawodowego, trenera pracy, coacha, asystenta osoby niepełnosprawnej; wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji zawodowych; zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia lub zajęć w ramach kształcenia ustawicznego, mających na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego oraz zajęć umożliwiających rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych.

 

Więcej informacji udziela Biuro Związku ZIT MOF Ełk Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3 pok. 12, tel. 87 73 26 240, e-mail: zit@um.elk.pl.

 

fm

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Nagrody ,,Ełcki Bocian 2020” wręczone
Już po raz piętnasty odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień...
Powiat Ełcki Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy dokumentującej życie Karola...
Powiat Ełcki Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Prostkach
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego stadionu leśnego w Prostkach, w...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015