Postępowanie restrukturyzacyjne z perspektywy wierzyciela

Postępowanie restrukturyzacyjne z perspektywy wierzyciela

 

W poprzednich dwóch wpisach skupiłem się na omówieniu poszczególnych rodzajów postępowań z perspektywy niewypłacalnej firmy. Teraz czas odwrócić role i zastanowić się, co może zrobić wierzyciel w sytuacji, gdy jeden z jego kontrahentów wdroży restrukturyzację. Bierna postawa wierzyciela w restrukturyzacji może wiązać się z szeregiem negatywnych konsekwencji, w tym nawet z brakiem jakiegokolwiek zaspokojenia wierzytelności. Dlatego warto znać i umiejętnie korzystać z instrumentów oferowanych przez prawo restrukturyzacyjne, tak by mieć realny wpływ na kierunek postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika.

 

Pierwszy krok – zgłoszenie wierzytelności

 

Prawo restrukturyzacyjne, w przeciwieństwie do prawa upadłościowego, nie zna instytucji zgłoszenia wierzytelności. Nie oznacza to jednak, że zaradny wierzyciel nie może zgłosić przysługującej mu wierzytelności do organu postępowania czy wprost do sądu. Jeżeli tego nie zrobi, organ postępowania (nadzorca lub zarządca) ustali wysokość przysługującej mu wierzytelności na podstawie ksiąg rachunkowych dłużnika. W praktyce może więc się zdarzyć, że taka wierzytelność będzie uwzględniona w innej niż rzeczywista wysokości lub nie będzie uwzględniona wcale. Kiedy mamy zgłosić swoją wierzytelność? Odpowiedź jest prosta – jak najszybciej. Niezwłocznie po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego organ postępowania rozsyła zawiadomienia o jego otwarciu do wierzycieli. Jak tylko dostaniemy takie zawiadomienie, powinniśmy przekazać saldo zadłużenia do nadzorcy/zarządcy.

 

Zasięganie informacji o restrukturyzacji

 

W każdym postępowaniu restrukturyzacyjnym wierzyciele mają prawo uzyskać kluczowe informacje i dokumenty dotyczące procesu restrukturyzacji dłużnika. Przy braku znajomości planu restrukturyzacyjnego, wykazu majątku czy zobowiązań dłużnika, wierzyciel tak naprawdę głosuje nad układem w ciemno, nie opierając się na żadnych racjonalnych przesłankach. Informacji w tym zakresie powinien udzielić nam organ postępowania. Jeżeli chcemy na bieżąco kontrolować proces restrukturyzacji możemy zwrócić się o przekazanie sprawozdań z czynności nadzorcy/zarządcy. Takie sprawozdania sporządzane są cyklicznie i dają kompleksowy obraz sytuacji finansowej dłużnika.

 

Ustanowienie rady wierzycieli

 

W ramach postępowań trwających dłużej (postępowanie sanacyjne, postępowanie układowe), racjonalne jest skorzystanie z instytucji rady wierzycieli. Rada wierzycieli stanowi instytucję, która z założenia reprezentuje interes wszystkich wierzycieli w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Jej ustanowienie jest obowiązkowe, gdy zabiega o to co najmniej trzech wierzycieli lub wierzyciele posiadający co najmniej piątą część łącznej kwoty zobowiązań. Uprawnienia rady są znaczne. Rada wierzycieli kontroluje czynności nadzorcy/zarządcy oraz wyraża zgodę na dokonanie istotnych czynności w toku postępowania, takich jak sprzedaż składników majątku dłużnika, ustanowienie na nich zabezpieczeń czy zaciąganie kredytów lub pożyczek. Rada opiniuje kluczowe dla postępowania dokumenty: sprawozdania nadzorcy/zarządcy, plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe. Jeżeli uzna to za zasadne, może złożyć własne propozycje układowe.

 

Głosowanie nad propozycjami układowymi

 

Najistotniejszym uprawnieniem wierzycieli w toku każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest oddanie głosu nad propozycjami układowymi złożonymi przez dłużnika. Zagłosować warto chociażby z tej przyczyny, że brak oddania głosu nad układem nie oznacza, że znajdziemy się poza układem. Jeżeli układ zostanie przegłosowany bez naszego udziału, będziemy związani jego postanowieniami. Tym bardziej zaskakujące jest to, że postępowania, w których wszyscy wierzyciele głosują, należą do rzadkości.

Wypełnienie karty do głosowania nie powinno nastręczać trudności. W tym miejscu zamieściłem instrukcję uzupełniania karty do głosowania, która mam nadzieję zminimalizuje ilość głosów nieważnych.

 

Bierność w restrukturyzacji nie popłaca

 

Zdecydowanie warto aktywnie uczestniczyć w postępowaniu restrukturyzacyjnym od samego początku. Od nas samych zależy, czy będziemy sprawować bieżący nadzór nad czynnościami dłużnika, współdecydując o kierunku rozwoju jego przedsiębiorstwa. Z kolei wysokość zaspokojenia otrzymanego w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego w dużej mierze będzie uzależniona od naszej postawy w trakcie całego procesu.

 

Wojciech Rejewski
doradca restrukturyzacyjny
radca prawny
www.rejewscy.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Powiat Ełcki Szczepienia przeciw COVID-19
Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania, a w...
Powiat Ełcki Wspólna wideokonferencja
Wideokonferencja dla partnerów projektu pn. „Połączenie...
Powiat Ełcki Wesołych Świąt
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego...
Powiat Ełcki Samorządowcy dwóch województw poparli budowę drogi S16
Wczoraj w Osowcu samorządowcy z województw warmińsko-mazurskiego...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015