Ełk, ( od do )
wiatr: , wilgotność:
Powiat Ełcki Akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczone

Starosta Ełcki Marek Chojnowski wręczył czterem kolejnym nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego.

Wszyscy nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego:

  1. Anna Czyż – Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii,
  2. Anna Supińska – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
  3. Marcelina Makarewicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,
  4. Teresa Kalinowska – Bursa Szkolna w Ełku – nauczyciel wychowawca.

Po otrzymaniu aktu nadania stopnia awansu nauczyciele złożyli następujące ślubowanie:

,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Przypomnijmy, że awans na nauczyciela mianowanego można otrzymać po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu podczas egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

 

 

 

Powiat Ełcki Zmiana siedziby Wydziału Komunikacji
Informujemy, iż Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku od 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) będzie funkcjonował w nowej siedzibie przy ul. Warszawskiej 4 w...
Powiat Ełcki Dzień otwarty w ełckich szkołach ponadgimnazjalnych
Już w najbliższą sobotę, 21 kwietnia, w godz. 9-13, odbędzie się Dzień Otwartych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ełckiego. Wszyscy chętni będą mogli...
Powiat Ełcki Bezkonkurencyjny ,,Mechaniak”
Powiatowe eliminacje Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2018 za nami. W tym roku wygrała drużyna z Zespołu Szkół...
Powiat Ełcki „wiolnczELKa 2018”
VII Ogólnopolskie Spotkania Młodych Wiolonczelistów„wiolnczELKa 2018” rozpoczną się w sobotę, 7 kwietnia, w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Ełku....
Powiat Ełcki Wesołych Świąt
Wesołych...
Powiat Ełcki Nowa dyrektor PCPP-P w Ełku
Uroczyste powierzenie obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku odbyło się w gabinecie starosty ełckiego Marka...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015