Powiat Ełcki Akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczone

Starosta Ełcki Marek Chojnowski wręczył czterem kolejnym nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego.

Wszyscy nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego:

  1. Anna Czyż – Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii,
  2. Anna Supińska – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
  3. Marcelina Makarewicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,
  4. Teresa Kalinowska – Bursa Szkolna w Ełku – nauczyciel wychowawca.

Po otrzymaniu aktu nadania stopnia awansu nauczyciele złożyli następujące ślubowanie:

,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Przypomnijmy, że awans na nauczyciela mianowanego można otrzymać po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu podczas egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

 

 

 

Powiat Ełcki Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ełckiego, dla których organem prowadzącym...
Powiat Ełcki W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
Przekazanie odblasków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku odbyło się dziś, w gabinecie starosty ełckiego Marka Chojnowskiego. Starosta ełcki Marek...
Powiat Ełcki Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś, w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku. W trakcie uroczystości, mając na...
Powiat Ełcki Nowa siedziba MOS-u
Podopieczni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku mogą trenować już w nowoczesnych warunkach.   Wszystko za sprawą modernizacji budynku głównego. Po...
Powiat Ełcki Wizyta delegacji z Ukrainy
Delegacja działaczy samorządowych i pozarządowych z Ukrainy gościła w powiecie ełckim.   Na zaproszenie starosty ełckiego Marka Chojnowskiego grupa...
Powiat Ełcki Trwa remont wiaduktu w Siedliskach
Już niedługo zakończy się długo oczekiwany remont wiaduktu w Siedliskach.  W wyniku modernizacji oprócz przebudowy wiaduktu powstanie tam ciąg...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015