Powiat Ełcki Akty nadania stopnia awansu zawodowego wręczone

Starosta Ełcki Marek Chojnowski wręczył czterem kolejnym nauczycielom akty nadania stopnia awansu zawodowego.

Wszyscy nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego:

  1. Anna Czyż – Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii,
  2. Anna Supińska – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
  3. Marcelina Makarewicz – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog oraz wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,
  4. Teresa Kalinowska – Bursa Szkolna w Ełku – nauczyciel wychowawca.

Po otrzymaniu aktu nadania stopnia awansu nauczyciele złożyli następujące ślubowanie:

,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Przypomnijmy, że awans na nauczyciela mianowanego można otrzymać po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu podczas egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Ełckiego.

 

 

 

Powiat Ełcki Podsumowaliśmy unijny projekt
Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Ełku odbyła się konferencja podsumowująca projekt ,,Od teorii do praktyki - zrównoważne wykorzystanie zasobów dziedzictwa...
Powiat Ełcki Kolejna wizyta gości z Niemiec
Delegacja Stowarzyszenia Dawnych Mieszkańców Powiatu Ełckiego z Hagen, na czele z przewodniczącą Bärbel Wiesensee spotkała się z wicestarostą ełckim Anną...
Powiat Ełcki Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej
Już po raz trzeci odbyła się wymiana młodzieży polsko-niemieckiej. Grupa z Gymanasium St.Christophorus w Werne an der Lippe przez tydzień przebywała z wizytą w I...
Powiat Ełcki Coraz bliżej Cyfrowego Urzędu
Rozpoczął się ostatni etap realizacji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego”. Przez dziewięć kolejnych dni pracownicy Starostwa...
Powiat Ełcki Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Dzisiaj, w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku, odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019. W uroczystości oprócz władz...
Powiat Ełcki Emocje w ECK-u
Najlepsze drużyny, wyłonione w rozgrywkach gminnych gry w bocci, spotkały się w Ełckim Centrum Kultury, by walczyć o Puchar Starosty Powiatu Ełckiego. I...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015