Powiat Ełcki Aplikuj o granty

Zapraszamy do udziału w konkursie Mikrogranty Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III.

 

Celem projektu jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

Zakres rzeczowy zadania publicznego, obejmuje przedsięwzięcia które: posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej; zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego; wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności; mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji; przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności; będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych; będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe; mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 12 sierpnia br., a kwota wnioskowanej dotacji wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych. Wkład własny musi wynosić minimum 10 % (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej). Okres realizacji projektów musi mieścić się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2018 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

 

Zainteresowani konkursem zamieszkujący powiaty: ełcki, olecki, gołdapski oraz węgorzewski mogą składać wnioski poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Ośrodku Animacyjno – Doradczym Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, e-mail: pawelwilk8@o2.pl, iwona@stopa.org.pl. Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz.

Powiat Ełcki VI Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych
VI Przegląd  Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych „W Agusiowej Zagrodzie” odbył się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej. Hasłem...
Powiat Ełcki X Wyścigi Smoczych Łodzi za nami
Straż Pożarna w Ełku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku, a także Imperium Siły, w kategorii męskiej oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i...
Powiat Ełcki X Wyścigi Smoczych Łodzi już jutro !
Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Ełku odbyło się losowanie kolejności startów do X Wyścigów Smoczych Łodzi. W kategorii męskiej o zwycięstwo powalczy pięć...
Powiat Ełcki Zgłoś drużynę na X Wyścigi Smoczych Łodzi
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania swoich drużyn na X Wyścigi Smoczych Łodzi na Jeziorze Ełckim. W tym roku podobnie jak w ubiegłym drużyny...
Powiat Ełcki Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ełckiego, dla których organem prowadzącym...
Powiat Ełcki W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
Przekazanie odblasków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku odbyło się dziś, w gabinecie starosty ełckiego Marka Chojnowskiego. Starosta ełcki Marek...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015