Aplikuj o granty - Wiadomości Fakty Wydarzenia Ełk | dm.elk.pl | Wiadomości Fakty Wydarzenia Ełk | dm.elk.pl
Powiat Ełcki Aplikuj o granty

Zapraszamy do udziału w konkursie Mikrogranty Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III.

 

Celem projektu jest aktywne i trwałe zaangażowanie mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacjach pozarządowych w życie publiczne i działania samopomocowe poprawiające warunki życia, poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służących działaniom na rzecz dobra wspólnego.

 

Zakres rzeczowy zadania publicznego, obejmuje przedsięwzięcia które: posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej; zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego; wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności; mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji; przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności; będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych; będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe; mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 12 sierpnia br., a kwota wnioskowanej dotacji wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych. Wkład własny musi wynosić minimum 10 % (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej). Okres realizacji projektów musi mieścić się w przedziale od dnia złożenia wniosku w generatorze do 30 listopada 2018 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

 

Zainteresowani konkursem zamieszkujący powiaty: ełcki, olecki, gołdapski oraz węgorzewski mogą składać wnioski poprzez generator wniosków dostępny na stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Ośrodku Animacyjno – Doradczym Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, e-mail: pawelwilk8@o2.pl, iwona@stopa.org.pl. Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz.

Powiat Ełcki Skorzystaj z bezpłatnych badań płuc
Jeśli jesteś mieszkańcem powiatu ełckiego, masz od 50 do 70 lat oraz palisz lub paliłeś przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie przez 20 lat skorzystaj z...
Powiat Ełcki Wojewódzkie Obchody Święta Policji
Dzisiaj na Placu Jana Pawła II w Ełku odbyły się Wojewódzkie Obchody 99. rocznicy powołania Policji Państwowej. Głównym punktem uroczystości było nadanie...
Powiat Ełcki Nowy portal informacyjny z zakresu budownictwa
Informujemy, że pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie...
Powiat Ełcki Klaudia Pankratiew z nominacją na mistrzostwa świata
Klaudia Pankratiew, podopieczna Sebastiana Kosiorka uzyskała nominację na Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w wioślarstwie. Uroczystość wręczenia nominacji...
Powiat Ełcki Zmiana godzin pracy PCPR w Ełku oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ełku
Starosta Ełcki Marek Chojnowski informuje, że od 25 lipca do 15 sierpnia br. z powodu remontu klatki schodowej ulegają zmianie godziny pracy Powiatowego Centrum...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Nowej Wsi Ełckiej
Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie pomostu nad rzeką w Nowej Wsi Ełckiej w Gminie Ełk.   Dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Ełku,...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015