Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycieli

Trzynaścioro nauczycieli otrzymało z rąk Starosty Ełckiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Akty nadania odebrali:

– Katarzyna Sitko – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku,

– Maciej Guziejko – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku,

– Monika Cebelińska – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

– Joanna Gaworska – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

– Cezary Ozorowski – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

– Joanna Malinowska – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,

– Karol Czepułkowski – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,

– Agnieszka Maria Czara – Bursa Szkolna w Ełku,

– Emilia Kłubowicz – Bursa Szkolna w Ełku,

– Marlena Lejk – Bursa Szkolna w Ełku,

– Bożena Niecikowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku,

– Anna Mikołajczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku,

– Adriana Sztachańska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku.

Przed odebraniem aktów wszyscy nauczyciele złożyli ślubowanie:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie gratulujemy.

Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24 stycznia. Z tej okazji tradycyjnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów. Marek...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycielek
Cztery nauczycielki otrzymały z rąk Starosty Ełckiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Akty nadania odebrały: Patrycja Stasiewicz z Zespołu...
Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Bus, wyposażony w niezbędne elementy i akcesoria, będzie...
Powiat Ełcki Mali kolędnicy w starostwie
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku odwiedzili władze powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w Ełku. Podczas wizyty...
Powiat Ełcki Podarowali dzieciom gwiazdkę
W Ełckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie świątecznych prezentów dzieciom. Fundacja „Podaruj Gwiazdkę” wraz z pracownikami Powiatowego Centrum...
Powiat Ełcki Święto patrona Zespołu Szkół nr 1 w Ełku
Święto całej społeczności Śniadeckiego odbyło się w czwartek, 30 listopada 2023 roku, w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Podczas...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015