Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycieli

Trzynaścioro nauczycieli otrzymało z rąk Starosty Ełckiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Akty nadania odebrali:

– Katarzyna Sitko – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku,

– Maciej Guziejko – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku,

– Monika Cebelińska – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

– Joanna Gaworska – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

– Cezary Ozorowski – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

– Joanna Malinowska – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,

– Karol Czepułkowski – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,

– Agnieszka Maria Czara – Bursa Szkolna w Ełku,

– Emilia Kłubowicz – Bursa Szkolna w Ełku,

– Marlena Lejk – Bursa Szkolna w Ełku,

– Bożena Niecikowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku,

– Anna Mikołajczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku,

– Adriana Sztachańska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku.

Przed odebraniem aktów wszyscy nauczyciele złożyli ślubowanie:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie gratulujemy.

Powiat Ełcki Nowy kierunek w ełckim „chemiaku”
Konferencja pn. „…bo łączy nas CHEMIA”, inaugurująca otwarcie kierunku technik analityk, który wrócił do szkoły po wielu latach przerwy, odbyła się w...
Powiat Ełcki Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty życzę powodzenia w pracy dydaktycznej i...
Powiat Ełcki Kolejne miliony na termomodernizację
Władze powiatu ełckiego podpisały umowę na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu ełckiego. Projekt zakłada...
Powiat Ełcki Kształcenie dla przyszłości
Popularyzacja modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem terytorialnym była głównym tematem konferencji pn. „Kształcenie...
Powiat Ełcki Spektakl ,,Kawałek Siebie”
Starosta Ełcki Marek Chojnowski spotkał się z Krystianem Wasilewskim i Wiktorem Malinowskim. Okazją do spotkania była zbliżająca się premiera spektaklu...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24 stycznia. Z tej okazji władze samorządowe, na czele ze Starostą Ełckim Markiem Chojnowskim oraz...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015