Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycieli

Trzynaścioro nauczycieli otrzymało z rąk Starosty Ełckiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Akty nadania odebrali:

– Katarzyna Sitko – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku,

– Maciej Guziejko – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku,

– Monika Cebelińska – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

– Joanna Gaworska – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

– Cezary Ozorowski – Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,

– Joanna Malinowska – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,

– Karol Czepułkowski – Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku,

– Agnieszka Maria Czara – Bursa Szkolna w Ełku,

– Emilia Kłubowicz – Bursa Szkolna w Ełku,

– Marlena Lejk – Bursa Szkolna w Ełku,

– Bożena Niecikowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku,

– Anna Mikołajczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku,

– Adriana Sztachańska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ełku.

Przed odebraniem aktów wszyscy nauczyciele złożyli ślubowanie:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie gratulujemy.

Powiat Ełcki Wnieś uwagi do Programu Współpracy
W Starostwie Powiatowym w Ełku trwają konsultacje społeczne do „Programu Współpracy samorządu powiatowego w Ełku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...
Powiat Ełcki CKZ wkracza w nowoczesność
Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 połączona z 20-leciem placówki oraz otwarciem nowego budynku warsztatowego odbyła się w Centrum Kształcenia Zawodowego w...
Powiat Ełcki Życzenia na rozpoczęcie roku szkolnego
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty życzę powodzenia w pracy dydaktycznej i...
Powiat Ełcki Nowe inwestycje w powiecie ełckim
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku, termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku oraz utrwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Dobra...
Powiat Ełcki Kolejne miejsce spotkań otwarte
W ramach corocznego konkursu „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” oficjalnie otwarto tor rowerowy w Prostkach. Inwestycja obejmowała wykonanie...
Powiat Ełcki Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku
Projekt polega na budowie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno-terapeutycznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku. Będzie to obiekt...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015