Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycieli

Siedmioro nauczycieli otrzymało z rąk Starosty Ełckiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Akty nadania odebrali:

  • Beata Bednarowicz z Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,
  • Marzena Czaplicka z Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,
  • Łukasz Marcinkowski z Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku,
  • Agnieszka Klimaszewska z Zespołu Szkół nr 2 im. Zespołu Szkół nr 2 w Ełku,
  • Julita Pachucka z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku,
  • Marta Korczyńska z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku,
  • Adam Żełobowski z Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku.

 

Przed odebraniem aktów wszyscy nauczyciele złożyli ślubowanie:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążąc do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Serdecznie gratulujemy.

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu na zgłoszenia do Nagrody „Ełcki Bocian”
  Starostwo Powiatowe w Ełku przedłuża termin na zgłaszanie kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2022 do końca maja br. Nagrodę ustanowioną...
Powiat Ełcki Społeczna Rada Seniorów województwa powołana
Zuzanna Obrycka została reprezentantem powiatu ełckiego w Społecznej Radzie Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego II kadencji. Rada jest ciałem o...
Powiat Ełcki Poprawia się stan sieci dróg powiatu ełckiego
Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Szarejki-Ełk. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego na długości około 4...
Powiat Ełcki Informator ósmoklasisty na rok szkolny 2022/2023
Drodzy Ósmoklasiści, przygotowaliśmy INFORMATOR, który podpowie Wam wybór szkoły ponadpodstawowej. Zapewniam, każda ełcka szkoła...
Powiat Ełcki Odwołano Dzień Otwartych Szkół Ponadpodstawowych
Starosta Ełcki Marek Chojnowski informuję, że zaplanowany na 9 kwietnia Dzień Otwartych Szkół Ponadpodstawowych został odwołany. Poszczególne szkoły będą...
Powiat Ełcki Konkurs na miejsca spotkań
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza konkurs „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego 2022”. Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na rozwój małej...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015