Powiat Ełcki Granty Powiatu Ełckiego 2018

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu pn. GRANTY POWIATU EŁCKIEGO 2018 z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – II nabór krótkoterminowy (Dz. U. z 2018 poz. 450).

 

Zadania krótkoterminowe do realizacji w roku 2018: oświata i wychowanie; ochrona i promocja zdrowia; polityka społeczna; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 01.07.2018 r. a kończy nie później niż 31.12.2018 r., przy czym termin realizacji zadania może obejmować okres od 3 dni do maksymalnie 3 miesięcy kalendarzowych.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu na realizację zadań jest złożenie w terminie do 29.06.2018 r. do godz. 15:30 wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu (do 03.07.2018 r.) potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników.

 

Informacje szczegółowe i procedury dotyczące konkursu – Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2018, dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (p. 390, 393 – II piętro), tel. 87 621 83 47 lub 87 621 83 36.

 

 

 

Powiat Ełcki Najlepsi uczniowie nagrodzeni
Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ełckiego, dla których organem prowadzącym...
Powiat Ełcki W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu
Przekazanie odblasków na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku odbyło się dziś, w gabinecie starosty ełckiego Marka Chojnowskiego. Starosta ełcki Marek...
Powiat Ełcki Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś, w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku. W trakcie uroczystości, mając na...
Powiat Ełcki Nowa siedziba MOS-u
Podopieczni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku mogą trenować już w nowoczesnych warunkach.   Wszystko za sprawą modernizacji budynku głównego. Po...
Powiat Ełcki Wizyta delegacji z Ukrainy
Delegacja działaczy samorządowych i pozarządowych z Ukrainy gościła w powiecie ełckim.   Na zaproszenie starosty ełckiego Marka Chojnowskiego grupa...
Powiat Ełcki Trwa remont wiaduktu w Siedliskach
Już niedługo zakończy się długo oczekiwany remont wiaduktu w Siedliskach.  W wyniku modernizacji oprócz przebudowy wiaduktu powstanie tam ciąg...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015