Powiat Ełcki Granty Powiatu Ełckiego 2018

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań powiatu pn. GRANTY POWIATU EŁCKIEGO 2018 z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – II nabór krótkoterminowy (Dz. U. z 2018 poz. 450).

 

Zadania krótkoterminowe do realizacji w roku 2018: oświata i wychowanie; ochrona i promocja zdrowia; polityka społeczna; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej.

 

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się od 01.07.2018 r. a kończy nie później niż 31.12.2018 r., przy czym termin realizacji zadania może obejmować okres od 3 dni do maksymalnie 3 miesięcy kalendarzowych.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu na realizację zadań jest złożenie w terminie do 29.06.2018 r. do godz. 15:30 wniosku za pośrednictwem serwisu Witkac.pl oraz przekazanie do urzędu (do 03.07.2018 r.) potwierdzenia złożenia oferty oraz wymaganych załączników.

 

Informacje szczegółowe i procedury dotyczące konkursu – Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację zadań w ramach Grantów Powiatu Ełckiego 2018, dostępne są w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (p. 390, 393 – II piętro), tel. 87 621 83 47 lub 87 621 83 36.

 

 

 

Powiat Ełcki Działamy Lokalnie w powiecie ełckim
Wakacyjna akademia filmowa, igrzyska lekkoatletyczne dla dzieci, tworzenie muralu i miejsc spotkań – to tylko część z pomysłów, które w tym roku zrealizują...
Powiat Ełcki W Agusiowej Zagrodzie
Już po raz piąty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej zorganizowano Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych „W Agusiowej...
Powiat Ełcki Festyn integracyjny w SOS-W
„Zdrowo, sportowo i kolorowo” to hasło tegorocznego festynu integracyjnego, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku....
Powiat Ełcki IX Wyścigi Smoczych Łodzi za nami
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku, Imperium Siły, a także Państwowa Straż Pożarna w Ełku, w kategorii męskiej oraz Imperium Siły, CKB &...
Powiat Ełcki Kolejna wizyta naszych przyjaciół z Niemiec
Delegacja Stowarzyszenia Dawnych Mieszkańców Powiatu Ełckiego z Hagen, na czele z przewodniczącą Bärbel Wiesensee spotkała się ze starostą ełckim Markiem...
Powiat Ełcki I LO „za pan brat” z matematyką
Bardzo dobre wyniki uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku w konkursach matematycznych. W Warmińsko-Mazurskich Zawodach...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015