Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe spotkania dla wnioskodawców Programu „Działaj Lokalnie”.

 

Ze względu na zakaz zgromadzeń spotkania dla wnioskodawców organizowane są w Internecie. Potrzebny jest tylko komputer z głośnikami i mikrofonem lub smartfon. W spotkaniach mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół i przedszkoli oraz sołtysi i aktywni mieszkańcy, chcący działać na rzecz swojej społeczności.

Spotkania odbędą się w trzech blokach tematycznych, a każde z nich organizowane będzie rano (godz. 10:00) i wieczorem (godz. 19:00) – do wyboru dla uczestników.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych:

– czwartek, 30 kwietnia (10:00 oraz 19:00) – tegoroczne zasady Działaj Lokalnie,

– poniedziałek, 4 maja (10:00 oraz 19:00) – szkolenie dla niedoświadczonych – jak z pomysłu zrobić projekt,

– czwartek, 7 maja (10:00 oraz 19:00) – jak napisać wniosek do Działaj Lokalnie – praca nad wnioskiem, logowanie do generatora,

– piątek, 8 maja (10:00 oraz 19:00) – spotkanie konsultacyjne.

 

Jak dołączyć do spotkania:

– w dniu spotkania wejdź na stronę www.stopa.org.pl,

– wejdź w zakładkę „aktualności”, a następnie w ogłoszenie o spotkaniu,

–  przeczytaj dokładnie instrukcję i kliknij w zamieszczony link do spotkania.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie (http://stopa.org.pl/co-robimy/działaj-lokalnie)

Termin składania wniosków upływa w piątek, 15 maja 2020 roku. Przewidywana pula środków na dotacje wynosi min. 55 000 złotych.

 

Celem konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości ich życia. W tym roku jest także przewidziana ścieżka dotycząca przeciwdziałaniu pandemii.

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Program realizowany jest we współpracy z Powiatem Ełckim, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.

 

Informacji o konkursie i spotkaniu udzielają:

– Iwona Olkowicz, e-mail: iwona@stopa.org.pl, tel. 608-305-766

– Kinga Buńda, e-mail: kinga@stopa.org.pl, tel. 518-162-431

– Paweł Wilk, e-mail: pawelwilk8@gmail.com, tel. 796-538-105

– Karol Malinowski, e-mail: karol.malinowski@poczta.onet.pl, tel. 531-558-580

Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Marcinowie
Uroczyste otwarcie odnowionej świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym w Marcinowie, w gminie Kalinowo, w ramach projektu „Miejsca spotkań w każdej gminie...
Powiat Ełcki Miejsce spotkań w Reglu
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej plaży wiejskiej w Reglu, w gminie Ełk, w ramach projektu „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” odbyło się w...
Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku przedłuża termin zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2020 do 31 sierpnia...
Powiat Ełcki „Ekonomiak” wśród najlepszych w kraju
Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku zajęli drugie miejsce w teleturnieju ,,Sukces na Bank”. W rywalizacji uczestniczyło ponad 1000...
Powiat Ełcki O ełckiej oświacie z Ministrem Edukacji Narodowej
Szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski spotkał się w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z samorządowcami oraz przedstawicielami ełckich...
Powiat Ełcki Sprzęt komputerowy powędrował do szkół
Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem pozyskane w ramach grantu pn. ,,Zdalna Szkoła” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015