Powiat Ełcki Jest już projekt budżetu na 2020 rok

Dochody w wysokości prawie 147 milionów złotych, wydatki ponad 149,5 miliona złotych, tak kształtuje się budżet powiatu ełckiego na przyszły rok.

Najważniejszym źródłem dochodów samorządów powiatowych są subwencje, dochody własne oraz dotacje z budżetu państwa, a w szczególności subwencja oświatowa, która wynosić będzie ponad 52,5 miliona złotych. Niestety, ze względu na podwyżki w sektorze oświatowym, jest ona niewystarczająca i od kilku już lat stawia przed Zarządem Powiatu Ełckiego niełatwe zadanie uporządkowania tego stanu.

Wydatki powiatu ełckiego w przyszłym roku przeznaczone będą głównie na: prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, pomoc społeczną, a także realizację zadań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ełku. Ponadto, powiat realizować będzie zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone, w tym: z zakresu geodezji i kartografii, nieodpłatnej pomocy prawnej, spraw związanych z kwalifikacją wojskową oraz orzekaniem o niepełnosprawności.

Mimo wielu wydatków, władze powiatu ełckiego w budżecie na 2020 rok uwzględniły także szereg inwestycji. Zaplanowano m.in. modernizacje dróg powiatowych prowadzących do miejscowości Ginie i Chełchy. Przebudowany zostanie również most w miejscowości Romoty. Oprócz modernizacji dróg zaplanowano budowę boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5. Inwestycja w połowie finansowana będzie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowo w dalszym ciągu przy pomocy środków unijnych modernizowane będzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Poziom zadłużenia Powiatu Ełckiego na koniec przyszłego roku planowany jest w wysokości 34 milionów złotych. Natomiast deficyt budżetowy w wysokości ponad 2,5 miliona złotych planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

O ostatecznym kształcie budżetu zadecydują radni powiatowi na grudniowej sesji Rady Powiatu Ełckiego.

 

Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2020
Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2020. Nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można...
Powiat Ełcki „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza nabór do konkursu pn. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w 2020 roku. W konkursie można uzyskać...
Powiat Ełcki Zwrot pieniędzy za wycieczkę kupioną w biurze podróży
UOKiK przypomina, że w przypadku nadzwyczajnych okoliczności konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej z biurem podróży. Obecnie taką nadzwyczajną...
Powiat Ełcki Starostwo Powiatowe w Ełku zamknięte dla interesantów
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów. Decyzja obowiązuje do...
Powiat Ełcki Ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek powiatowych
W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa informujemy wszystkich mieszkańców powiatu ełckiego o ograniczeniach w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych...
Powiat Ełcki ,,Poeci Pogranicza Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”
Otylia Sosnowska i Zuzanna Horodko w kategorii szkół podstawowych oraz Kacper Zyskowski w kategorii szkół ponadpodstawowych zostali zwycięzcami XIV Powiatowego...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015