Powiat Ełcki Kolejne miliony na termomodernizację

Władze powiatu ełckiego podpisały umowę na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu ełckiego. Projekt zakłada termomodernizację trzech budynków: Starostwa Powiatowego w Ełku i Urzędu Miasta Ełku, Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

Zaplanowany zakres prac termomodernizacji w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku obejmuje m.in. wybudowanie instalacji fotowoltaicznej złożonej z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na cztery części o takiej samej mocy nominalnej wynoszącej 450W każdy. Ponadto przebudowana zostanie kotłownia pod kątem wykonania zasilania instalacji grzewczej dwóch pomp ciepła oraz docieplenie ścian piwnicy oraz ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych.

Projekt termomodernizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku przewiduje m.in. wymianę okien drewnianych i PCV, wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę części instalacji grzewczej c.o., zmianę konstrukcji stropodachu i jego docieplenie, naprawę kominów oraz wykonanie nowej elewacji.

W budynku, w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Ełku oraz Urząd Miasta Ełku, zaplanowano m.in. wymianę pokryć dachowych, wykonanie ociepleń i membran, remont elewacji z odtworzeniem usuniętego detalu i wymianą obróbek blacharskich, remont tarasów i schodów zewnętrznych, częściową wymianę elementów stolarki okiennej, a także renowację zabytkowych okien i drzwi.

W uroczystym podpisaniu umowy, oprócz władz powiatu ełckiego, uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski, Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku Dariusz Kuprewicz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku Jan Wielgat.

Planowany termin zakończenia projektu to 29 listopada 2024 roku. Wartość robót budowlanych wynosi 12 750 488,57 złotych. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych sięga 11 475 439,71 złotych. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Pribo-Epb Sp. z o.o.

Powiat Ełcki Kształcenie dla przyszłości
Popularyzacja modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem terytorialnym była głównym tematem konferencji pn. „Kształcenie...
Powiat Ełcki Spektakl ,,Kawałek Siebie”
Starosta Ełcki Marek Chojnowski spotkał się z Krystianem Wasilewskim i Wiktorem Malinowskim. Okazją do spotkania była zbliżająca się premiera spektaklu...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24 stycznia. Z tej okazji władze samorządowe, na czele ze Starostą Ełckim Markiem Chojnowskim oraz...
Powiat Ełcki Ekonomiak Srebrną Szkołą 2023
Zespół Szkół nr 5 w Ełku został uhonorowany Srebrną Odznaką Ogólnopolskiego rankingu Perspektywy 2023. Drugie miejsce w tegorocznym rankingu techników 2023...
Powiat Ełcki Co nowego w prawach konsumenta w 2023 roku
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ełku podaje główne obszary zmian, które nastąpiły 1 stycznia 2023 roku w prawach konsumentów. 1. kupujący on-line:...
Powiat Ełcki Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015