Ełk, ( od do )
wiatr: , wilgotność:
Powiat Ełcki Konkurs filmowy

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, mieszkańców burs i internatów do udziału w konkursie filmowym „Stop mowie nienawiści”.

Głównymi celami konkursu są m.in. uwrażliwienie na zjawiska ksenofobii, rasizmu i homofonii, popularyzacja pozytywnych postaw społecznych (tolerancji i szacunku), rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

W konkursie może wziąć udział dowolna liczba zespołów z jednej szkoły, bursy czy internatu (zespół przesyła jeden film do 5 minut). W zespole pod kierunkiem nauczyciela powinno pracować nie więcej niż 15 osób. Twórcy mogą wykorzystać różne gatunki, formy czy techniki filmowe.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres mailowy: drobjazzg@o2.pl. Należy podać w nim:

– nazwę oraz adres szkoły,

– imię i nazwisko opiekuna oraz tel. kontaktowy,

– imiona i nazwiska uczniów, którzy pracowali nad realizacją filmu,

oraz dołączyć:

– oświadczenie opiekuna, że wszystkie dzieci biorące udział w konkursie mają zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział oraz wykorzystywanie wizerunku i danych w celach promocyjno – informacyjnych i edukacyjnych,

– oświadczenie opiekuna grupy, że wszystkie wykorzystane w filmie materiały pochodzą z legalnych źródeł i nie naruszają praw autorskich osób trzecich ani prawa do prywatności,

– zgodę na wykorzystanie, kopiowanie filmu w celach konkursowych i edukacyjnych.

Prace należy przesłać na nośniku multimedialnym (płyta DVD lub pendrive) do 31 grudnia 2017 r. na adres: Bursa Szkolna, ul. Sikorskiego 7A, 19-300 Ełk. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 10 stycznia 2018 r.

Organizatorami konkursu są Bursa Szkolna w Ełku wraz z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku. Więcej informacji udzielają organizatorzy konkursu – Joanna Grabek, tel. kom. 698 657 771, oraz Rafał Wojciechowski, tel. kom. 662 097 199.

 

Powiat Ełcki Konkurs wiedzy o obronie cywilnej
Hubert Późniak i Maciej Biedrzycki z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku wygrali Powiatową Olimpiadę Wiedzy o Obronie Cywilnej. Zwycięzcy...
Powiat Ełcki Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza nabór do konkursu pn. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego” w 2018 roku. W konkursie można uzyskać...
Powiat Ełcki Zapraszamy na XXIII Konkurs Poezji K. K. Baczyńskiego
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Ełku włączają się w Ogólnopolskie Obchody Stulecia Niepodległości Państwa Polskiego....
Powiat Ełcki XLI Sesja Rady Powiatu Ełckiego V kadencji
Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) zapraszam na XLI Sesję...
Powiat Ełcki Zespół Szkół nr 6 z certyfikatem
Certyfikat Szkoła Przyjazna Środowisku otrzymał Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku. Wyróżnienie to przyznawane jest szkołom i placówkom aktywnie...
Powiat Ełcki Wesprzyj OPP z powiatu ełckiego
Możliwość zbierania środków z 1% podatku to jedno z uprawnień organizacji pożytku publicznego. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015