Powiat Ełcki Konkurs filmowy

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego, mieszkańców burs i internatów do udziału w konkursie filmowym „Stop mowie nienawiści”.

Głównymi celami konkursu są m.in. uwrażliwienie na zjawiska ksenofobii, rasizmu i homofonii, popularyzacja pozytywnych postaw społecznych (tolerancji i szacunku), rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień uczniów.

W konkursie może wziąć udział dowolna liczba zespołów z jednej szkoły, bursy czy internatu (zespół przesyła jeden film do 5 minut). W zespole pod kierunkiem nauczyciela powinno pracować nie więcej niż 15 osób. Twórcy mogą wykorzystać różne gatunki, formy czy techniki filmowe.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać na adres mailowy: drobjazzg@o2.pl. Należy podać w nim:

– nazwę oraz adres szkoły,

– imię i nazwisko opiekuna oraz tel. kontaktowy,

– imiona i nazwiska uczniów, którzy pracowali nad realizacją filmu,

oraz dołączyć:

– oświadczenie opiekuna, że wszystkie dzieci biorące udział w konkursie mają zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział oraz wykorzystywanie wizerunku i danych w celach promocyjno – informacyjnych i edukacyjnych,

– oświadczenie opiekuna grupy, że wszystkie wykorzystane w filmie materiały pochodzą z legalnych źródeł i nie naruszają praw autorskich osób trzecich ani prawa do prywatności,

– zgodę na wykorzystanie, kopiowanie filmu w celach konkursowych i edukacyjnych.

Prace należy przesłać na nośniku multimedialnym (płyta DVD lub pendrive) do 31 grudnia 2017 r. na adres: Bursa Szkolna, ul. Sikorskiego 7A, 19-300 Ełk. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 10 stycznia 2018 r.

Organizatorami konkursu są Bursa Szkolna w Ełku wraz z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku. Więcej informacji udzielają organizatorzy konkursu – Joanna Grabek, tel. kom. 698 657 771, oraz Rafał Wojciechowski, tel. kom. 662 097 199.

 

Powiat Ełcki Działamy Lokalnie w powiecie ełckim
Wakacyjna akademia filmowa, igrzyska lekkoatletyczne dla dzieci, tworzenie muralu i miejsc spotkań – to tylko część z pomysłów, które w tym roku zrealizują...
Powiat Ełcki W Agusiowej Zagrodzie
Już po raz piąty w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej zorganizowano Przegląd Twórczości Ludowej Osób Niepełnosprawnych „W Agusiowej...
Powiat Ełcki Festyn integracyjny w SOS-W
„Zdrowo, sportowo i kolorowo” to hasło tegorocznego festynu integracyjnego, który odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku....
Powiat Ełcki IX Wyścigi Smoczych Łodzi za nami
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku, Imperium Siły, a także Państwowa Straż Pożarna w Ełku, w kategorii męskiej oraz Imperium Siły, CKB &...
Powiat Ełcki Kolejna wizyta naszych przyjaciół z Niemiec
Delegacja Stowarzyszenia Dawnych Mieszkańców Powiatu Ełckiego z Hagen, na czele z przewodniczącą Bärbel Wiesensee spotkała się ze starostą ełckim Markiem...
Powiat Ełcki I LO „za pan brat” z matematyką
Bardzo dobre wyniki uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku w konkursach matematycznych. W Warmińsko-Mazurskich Zawodach...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015