Powiat Ełcki Nagroda „Ełcki Bocian” 2021

Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2021.

Nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring; nagrody specjalne (przyznawane są w dziedzinach niewymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego).

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: Rada Powiatu Ełckiego, Zarząd Powiatu Ełckiego, Starosta Ełcki, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz media lokalne, regionalne i ogólnopolskie.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko wraz z danymi adresowymi kandydata indywidualnego lub nazwę i dane adresowe osoby prawnej będącej kandydatem do nagrody,
  2. zwięzły opis dotychczasowej działalności mogący mieć znaczenie przy ocenie kandydata do nagrody,
  3. opis osiągnięć, za które ma być uhonorowany kandydat,
  4. dane wnioskodawcy wraz z oświadczeniem o prawdziwości podanych informacji i danych,
  5. zdjęcie w formie elektronicznej,
  6. inne dodatkowe informacje i dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ełku, pok. 127 (parter), w terminie do 31 marca br. Regulamin Nagrody „Ełcki Bocian” dostępny jest w powiatowym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku (II piętro, pok. 393, tel. 87/621 83 36).

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Ełcki Wesołych Świąt
Wesołych Świąt...
Powiat Ełcki Ełckie licea i technika wysoko w rankingu
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Ełku zajęło 7 miejsce wśród najlepszych liceów w województwie warmińsko-mazurskim, według portalu...
Powiat Ełcki Sukcesy ełckich pływaków
Siedem medali przywieźli zawodnicy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku. Drużynowe Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w wieku 12 - 13 lat w pływaniu...
Powiat Ełcki Plebiscyt na najlepszego sportowca rozstrzygnięty
Aleksandra Zalewska została zwyciężczynią Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Powiatu Ełckiego 2020 roku. Aleksandra uprawia jazdę konną. Jest...
Powiat Ełcki
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza nabór do konkursu pn. Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego 2021. Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na...
Powiat Ełcki Czerwony w Obiektywie
Z okazji 75-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku zorganizowano konkurs fotograficzny ,,Czerwony w Obiektywie”. Budynek...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015