Powiat Ełcki Nasze szkoły coraz atrakcyjniejsze

Wczoraj odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowych pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, które pozyskano dzięki realizacji projektu „Doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w nowoczesne centrum obróbkowe”.

W uroczystości oprócz władz powiatu na czele ze starostą ełckim Markiem Chojnowskim, wicestarostą ełckim Robertem Dawidowskim oraz etatowym członkiem Zarządu Powiatu Ełckiego Bożenną Puławską udział wzięli m.in. senator RP Małgorzata Kopiczko, kierownik Biura Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Adam Dobkowski, skarbnik powiatu ełckiego Grażyna Boroda, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu ełckiego oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw.

Dzięki realizacji projektu zakupiono obrabiarki konwencjonalne oraz sterowane numerycznie wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem. Obrabiarki  pozyskane jako doposażenie CKPiU pozwolą przede wszystkim na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Centrum w formach kształcenia ustawicznego takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia i kursy zawodowe branży mechanicznej. Będą to: operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń, ślusarz ze specjalizacją i obsługą obrabiarki CNC. Zawody te są obecnie poszukiwane na rynku pracy. Organizacja kształcenia praktycznego przebiegać będzie w warunkach, które odzwierciedlają  naturalne warunki pracy właściwe dla branży mechanicznej co pozwoli na zawiązanie współpracy z kolejnymi pracodawcami, którzy poszukują pracowników właśnie tej branży. Dzięki doposażeniu skorzystają również nauczyciele zawodowi branży mechanicznej, którzy będą mogli  skorzystać z doskonalenia zawodowego w zakresie obsługi obrabiarek CNC, co pozwoli na prowadzenie zajęć  w oparciu o zaktualizowaną wiedzę popartą praktyką.

,,Doposażenie w postaci nowoczesnych obrabiarek służyć będzie młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych powiatu ełckiego, które współpracują z Centrum w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu. Dzięki doposażeniu również oferta edukacyjna szkół zawodowych stanie się bogatsza o nowe zawody branży mechanicznej. Zmodyfikowane programy nauczania  pozwolą uczniom zdobywać dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty już w trakcie nauki. Zwiększy się atrakcyjność naszych placówek jednocześnie zapewniając wykwalifikowanych pracowników” – zaznaczył podczas uroczystości Marek Chojnowski, starosta ełcki.

Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Priorytetu Inwestycyjnego: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Działania: RPWM.09.03.00 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania: RPWM.09.03.01 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 840 tysięcy złotych, z czego 690 tysięcy pochodziło ze środków unijnych.

 

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku przedłuża termin zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2020 do 31 sierpnia...
Powiat Ełcki „Ekonomiak” wśród najlepszych w kraju
Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku zajęli drugie miejsce w teleturnieju ,,Sukces na Bank”. W rywalizacji uczestniczyło ponad 1000...
Powiat Ełcki O ełckiej oświacie z Ministrem Edukacji Narodowej
Szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski spotkał się w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z samorządowcami oraz przedstawicielami ełckich...
Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe spotkania dla wnioskodawców Programu „Działaj Lokalnie”.   Ze względu na zakaz...
Powiat Ełcki Sprzęt komputerowy powędrował do szkół
Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem pozyskane w ramach grantu pn. ,,Zdalna Szkoła” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata...
Powiat Ełcki Nowoczesne laptopy trafią do szkół
Powiat ełcki pozyskał grant na zakup czterdziestu nowoczesnych komputerów niezbędnych do prowadzenia zdalnych lekcji w czasie pandemii. W ramach grantu pn....
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015