Powiat Ełcki Nie spalajmy śmieci. Apel do mieszkańców powiatu ełckiego

W związku z trwającym sezonem grzewczym apelujemy do Państwa o nie spalanie śmieci w domowych piecach. Przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania” odpadów. Paląc śmieci uwalniasz do środowiska wiele szkodliwych substancji, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany i są wdychane przez Ciebie i Twoją rodzinę. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm. Gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii.  Zanieczyszczenia wpływają także negatywnie na centralny układ nerwowy jak również przyczyniają się do powstawania chorób serca i nowotworów.

PAMIĘTAJMY!

W piecu domowym nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, a także opakowań po sokach, mleku, odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli, płyt meblowych i odpadów powstałych w wyniku ich obróbki. W piecu domowym możesz spalać tylko: węgiel i koks, drewno (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami, lakierami lub innymi powłokami ochronnymi), trociny, wióry, ścinki drewniane (z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych), odpady kory i korka, papier i tektura.

Spalanie w domowych piecach odpadów komunalnych ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy”. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji, a w jego efekcie pożaru Twojego domu.

 
REGULACJE PRAWNE!

 Informujemy, że zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarnia odpadów grożą sankcje nawet do 5 000 zł.

 

Powiat Ełcki Kolejne miliony na termomodernizację
Władze powiatu ełckiego podpisały umowę na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu ełckiego. Projekt zakłada...
Powiat Ełcki Kształcenie dla przyszłości
Popularyzacja modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem terytorialnym była głównym tematem konferencji pn. „Kształcenie...
Powiat Ełcki Spektakl ,,Kawałek Siebie”
Starosta Ełcki Marek Chojnowski spotkał się z Krystianem Wasilewskim i Wiktorem Malinowskim. Okazją do spotkania była zbliżająca się premiera spektaklu...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24 stycznia. Z tej okazji władze samorządowe, na czele ze Starostą Ełckim Markiem Chojnowskim oraz...
Powiat Ełcki Ekonomiak Srebrną Szkołą 2023
Zespół Szkół nr 5 w Ełku został uhonorowany Srebrną Odznaką Ogólnopolskiego rankingu Perspektywy 2023. Drugie miejsce w tegorocznym rankingu techników 2023...
Powiat Ełcki Co nowego w prawach konsumenta w 2023 roku
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ełku podaje główne obszary zmian, które nastąpiły 1 stycznia 2023 roku w prawach konsumentów. 1. kupujący on-line:...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015