Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy 9-osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

Bus będzie służył do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej na zajęcia terapeutyczne i z powrotem do miejsca zamieszkania. Zakup samochodu był możliwy dzięki środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Program wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 120 tysięcy złotych oraz od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości blisko 100 tysięcy złotych.

Środowiskowy dom samopomocy realizuje swoje usługi poprzez terapię, rehabilitację, specjalistyczne poradnictwo w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych. Zajęcia w placówce polegają na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie codziennego funkcjonowania w życiu społecznym. Wsparciem objętych jest 40 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Powiat Ełcki Kolejne miliony na termomodernizację
Władze powiatu ełckiego podpisały umowę na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej powiatu ełckiego. Projekt zakłada...
Powiat Ełcki Kształcenie dla przyszłości
Popularyzacja modelu współpracy szkół technicznych i branżowych z pracodawcami i samorządem terytorialnym była głównym tematem konferencji pn. „Kształcenie...
Powiat Ełcki Spektakl ,,Kawałek Siebie”
Starosta Ełcki Marek Chojnowski spotkał się z Krystianem Wasilewskim i Wiktorem Malinowskim. Okazją do spotkania była zbliżająca się premiera spektaklu...
Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24 stycznia. Z tej okazji władze samorządowe, na czele ze Starostą Ełckim Markiem Chojnowskim oraz...
Powiat Ełcki Ekonomiak Srebrną Szkołą 2023
Zespół Szkół nr 5 w Ełku został uhonorowany Srebrną Odznaką Ogólnopolskiego rankingu Perspektywy 2023. Drugie miejsce w tegorocznym rankingu techników 2023...
Powiat Ełcki Co nowego w prawach konsumenta w 2023 roku
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ełku podaje główne obszary zmian, które nastąpiły 1 stycznia 2023 roku w prawach konsumentów. 1. kupujący on-line:...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015