Powiat Ełcki Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie ełckim

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza konkurs na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie ełckim.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku.

Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24 stycznia. Z tej okazji władze samorządowe, na czele ze Starostą Ełckim Markiem Chojnowskim oraz...
Powiat Ełcki Ekonomiak Srebrną Szkołą 2023
Zespół Szkół nr 5 w Ełku został uhonorowany Srebrną Odznaką Ogólnopolskiego rankingu Perspektywy 2023. Drugie miejsce w tegorocznym rankingu techników 2023...
Powiat Ełcki Co nowego w prawach konsumenta w 2023 roku
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ełku podaje główne obszary zmian, które nastąpiły 1 stycznia 2023 roku w prawach konsumentów. 1. kupujący on-line:...
Powiat Ełcki Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i...
Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy 9-osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Bus będzie...
Powiat Ełcki Najlepsi szachiści wśród uczniów
Rywalizację o puchar dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku stoczyli zawodnicy podczas turnieju szachowego szkół ponadpodstawowych z terenu...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015