Powiat Ełcki Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie ełckim

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 11, 13, 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza konkurs na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie ełckim.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku.

Powiat Ełcki Święto mediów
Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu obchodzony jest 24 stycznia. Z tej okazji tradycyjnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych mediów. Marek...
Powiat Ełcki Awans zawodowy nauczycielek
Cztery nauczycielki otrzymały z rąk Starosty Ełckiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Akty nadania odebrały: Patrycja Stasiewicz z Zespołu...
Powiat Ełcki Nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej pozyskał nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Bus, wyposażony w niezbędne elementy i akcesoria, będzie...
Powiat Ełcki Mali kolędnicy w starostwie
Kolędnicy ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku odwiedzili władze powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w Ełku. Podczas wizyty...
Powiat Ełcki Podarowali dzieciom gwiazdkę
W Ełckim Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie świątecznych prezentów dzieciom. Fundacja „Podaruj Gwiazdkę” wraz z pracownikami Powiatowego Centrum...
Powiat Ełcki Święto patrona Zespołu Szkół nr 1 w Ełku
Święto całej społeczności Śniadeckiego odbyło się w czwartek, 30 listopada 2023 roku, w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku. Podczas...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015