Powiat Ełcki Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie ełckim.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, której zadaniem będzie prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie ełckim.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4 (pok. 127, parter), lub przesłać pocztą na ww. adres do 6 grudnia br.

Więcej szczegółów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce niedopłatna pomoc prawna 2022.

Powiat Ełcki Z karpiem za pan brat
Julia Ślużyńska i Marek Romanowski z Zespołu Szkół nr 6 w Ełku zajęli pierwsze miejsce w I Ogólnopolskim Karpiowym Konkursie Kulinarnym, organizowanym przez...
Powiat Ełcki ,,Moja działalność gospodarcza”
Nabór formularzy rekrutacyjnych, w ramach projektu „Moja działalność gospodarcza”, odbędzie się od 10 do 14 stycznia 2022 roku. Bezzwrotne wsparcie...
Powiat Ełcki Nowa jakość kształcenia zawodowego
Zakończyła się przebudowa hali warsztatowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku. Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne. Budynek, położony przy ulicy...
Powiat Ełcki Tu jest jak w bajce – powiat ełcki okiem blogerów
Starostwo Powiatowe w Ełku zaprosiło znanych blogerów – Kasię i Macieja Marczewskich – do współpracy przy promocji turystycznej powiatu ełckiego. Celem ich...
Powiat Ełcki Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest 21 listopada. To święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych,...
Powiat Ełcki Sukces firmy z terenu powiatu ełckiego
Firma ,,Przetwórstwo i Wędzenie Ryb Małgorzata Dzierżyńska” z Sędek koło Ełku znalazła się w gronie laureatów XXI edycji konkursu ,,Sposób na Sukces”....
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015