Powiat Ełcki Polepsza się stan naszych dróg

Wczoraj w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki podpisał ze Starostą Ełckim Markiem Chojnowskim, Wicestarostą Robertem Dawidowskim oraz Skarbnikiem Grażyną Boroda  umowy na dofinansowanie modernizacji dwóch dróg powiatowych. Realizacja tych zadań rozpocznie się jeszcze w tym roku.

 

W Gminie Prostki realizowana będzie inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1923N  – dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki”.

 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni oraz poboczy żwirowych; przebudowę skrzyżowań i zjazdów na posesje; budowę chodników, zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych.

 

Zakończenie przebudowy drogi zaplanowano na wrzesień 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,8 mln złotych, z czego prawie 2,9 mln złotych to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę stanowi wkład własny z budżetu Powiatu Ełckiego oraz Gminy Prostki.

 

 

Z kolei w Gminie Kalinowo wyremontowana zostanie droga powiatow nr 1943N na odcinku Ginie – dr. kraj. nr 16.

 

Zadanie zaplanowano zrealizować w formie „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, a następnie wykonania zakresu rzeczowego tj. m.in. nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, remontu skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonania chodnika, poboczy, zjazdów indywidualnych i na drogi boczne, przepustów pod zjazdami oraz zatoki autobusowej.

 

Zakończenie remontu drogi zaplanowano na listopad 2020 roku. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 3,4 mln złotych, z czego ponad 1,7 mln złotych to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast reszę stanowią środki własne Powiatu Ełckiego oraz Gminy Kalinowo.

 

 

Powiat Ełcki Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wczoraj 14 października odbyły się powiatowe oraz wojewódzkie obchody tego święta. Podczas powiatowych obchodów, które...
Powiat Ełcki Wizyta gości z Irlandii
Dziś w Starostwie Powiatowym w Ełku gościliśmy Pana Paula Quinna, dyrektora generalnego Your International Training oraz Panią Simonę Morkovską, dyrektor...
Powiat Ełcki Nasze szkoły coraz atrakcyjniejsze
Wczoraj odbyło się oficjalne oddanie do użytku nowych pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, które pozyskano dzięki realizacji...
Powiat Ełcki Konkurs Krasomówczy
Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w XLIV Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej. Konkurs ten skierowany...
Powiat Ełcki Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
Dzisiaj, w Zespole Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Ełku, odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020. W uroczystości oprócz...
Powiat Ełcki Otwarto kolejne miejsce spotkań w Prostkach
W ubiegłym tygodniu odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego parku przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Prostkach. Wszystko to za sprawą konkursu ,,Miejsca...
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015