Powiat Ełcki Polepsza się stan naszych dróg

Wczoraj w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki podpisał ze Starostą Ełckim Markiem Chojnowskim, Wicestarostą Robertem Dawidowskim oraz Skarbnikiem Grażyną Boroda  umowy na dofinansowanie modernizacji dwóch dróg powiatowych. Realizacja tych zadań rozpocznie się jeszcze w tym roku.

 

W Gminie Prostki realizowana będzie inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1923N  – dr. woj. nr 667 (Rakowo Małe) – Taczki”.

 

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano m.in. poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni oraz poboczy żwirowych; przebudowę skrzyżowań i zjazdów na posesje; budowę chodników, zatoki autobusowej oraz przejścia dla pieszych.

 

Zakończenie przebudowy drogi zaplanowano na wrzesień 2020 roku. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 5,8 mln złotych, z czego prawie 2,9 mln złotych to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Resztę stanowi wkład własny z budżetu Powiatu Ełckiego oraz Gminy Prostki.

 

 

Z kolei w Gminie Kalinowo wyremontowana zostanie droga powiatow nr 1943N na odcinku Ginie – dr. kraj. nr 16.

 

Zadanie zaplanowano zrealizować w formie „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, a następnie wykonania zakresu rzeczowego tj. m.in. nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, remontu skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonania chodnika, poboczy, zjazdów indywidualnych i na drogi boczne, przepustów pod zjazdami oraz zatoki autobusowej.

 

Zakończenie remontu drogi zaplanowano na listopad 2020 roku. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 3,4 mln złotych, z czego ponad 1,7 mln złotych to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast reszę stanowią środki własne Powiatu Ełckiego oraz Gminy Kalinowo.

 

 

Powiat Ełcki Przedłużenie terminu składania wniosków
W związku z pandemią koronawirusa Starostwo Powiatowe w Ełku przedłuża termin zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2020 do 31 sierpnia...
Powiat Ełcki „Ekonomiak” wśród najlepszych w kraju
Uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku zajęli drugie miejsce w teleturnieju ,,Sukces na Bank”. W rywalizacji uczestniczyło ponad 1000...
Powiat Ełcki O ełckiej oświacie z Ministrem Edukacji Narodowej
Szef resortu edukacji Dariusz Piontkowski spotkał się w Zespole Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku z samorządowcami oraz przedstawicielami ełckich...
Powiat Ełcki Internetowe spotkania Działaj Lokalnie
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza na internetowe spotkania dla wnioskodawców Programu „Działaj Lokalnie”.   Ze względu na zakaz...
Powiat Ełcki Sprzęt komputerowy powędrował do szkół
Nowoczesne laptopy wraz z oprogramowaniem i mobilnym Internetem pozyskane w ramach grantu pn. ,,Zdalna Szkoła” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata...
Powiat Ełcki Nowoczesne laptopy trafią do szkół
Powiat ełcki pozyskał grant na zakup czterdziestu nowoczesnych komputerów niezbędnych do prowadzenia zdalnych lekcji w czasie pandemii. W ramach grantu pn....
Prawa autorskie © dm.elk.pl 2015